Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetus on ensisijainen tukimuoto oppilaan opiskelun tukemiseksi. Tukiopetusta antavat aineenopettajat tai erityisopettajat. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä opettajaa ja pyytää oppilaalle tukiopetusta.

Tukiopetus järjestetään muiden oppituntien ulkopuolelle ja merkitään Wilmaan.