Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat ovat
Helena Nevalainen 044 718 4508
Sirpa Suhonen 044 718 4517
Irma Snellman 044 718 4509

Opinto-ohjaajien vastuuluokat

Ohjauksen toteuttaminen on kuitenkin koko koulun tehtävä, koska ohjauksen ja erilaisten tukimuotojen tarve on lisääntynyt. Ohjauksesta huolehtivat opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheissa.

Opinto-ohjauksesta tarkemmin koulun ohjaussuunnitelmassa.