Hankkeessa luotuja lukiokursseja avoimeen käyttöön

Opetushallituksen rahoittamassa Oppikirjattomuus -säästöjä ja mahdollisuuksia -hankkeessa Isoverstaan opettajat rakensivat yhteistyönä lukiokursseja, jotka voi opiskella ilman oppikirjaa. Peda.net-alustalle luotiin kaksi kurssia: ÄI4+FI2-yhteiskurssi sekä ENA1-kurssi (valmistuu huhtikuun alussa). Kahdeksan muuta kurssia rakentui Moodle-pohjalle. Löydät osoitteet valmistuneille kursseille hankeblogista: https://oppikirjattomuus.blogspot.com/p/blog-page_64.html

Kurssit on lisensoitu CC-BY-SA -lisenssillä.