Kriisi koulussa

  • Koulussa tapahtuu väistämättä erilaisia kriisitilanteita, jotka järkyttävät usein koko kouluyhteisöä. Näitä ovat esimerkiksi kuolemantapaukset tai vakava sairastuminen, itsemurha, vakava onnettomuus, väkivalta tai fyysisen vahingoittumisen uhka.
  • Ennalta arvaamattomissa kriisitilanteissa lasten ja aikuisten kokemia tunteita voivat olla hämmennys, avuttomuus, pelko tai paniikki. On tärkeää, että aikuiset viestittävät myötätuntoa ja halua jakaa asioita yhdessä. Keskustelulle tulee varata riittävästi tilaa koulussa. Tärkeää on välittää huolenpitoa ja luoda turvallisuuden tunnetta tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Asiallinen ja oikea tieto rauhoittaa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin.
  • Tavoitteena on, että yllättävän tapahtuman jälkeen oppilaiden ja koulun henkilökunnan toimintakyky säilyy ja elämä kouluyhteisössä palautuu normaaliksi.

Linkkejä:

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/turvallisuus_ja_oppilashuolto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä