OPO-3 vanha ops

OPO 3 soveltava kurssi vanha ops

OPINTO-OHJAUS

Työelämään tutustuminen

- kurssin suorituksesta sovitaan opinto-ohjaajan kanssa ennen kurssin aloitusta

- kurssi sisältää jatko-opintoihin suuntaavaa työharjoittelua kouluajan ulkopuolella

- kurssiin sisältyy 35 h työharjoittelua ja työviikon kirjallinen raportointi (1 x A4)

Raportti tehdään tekstinkäsitteluohjelmalla, selkeä asettelu, pohdintaosuus esseen muotoon.
Raportissa tulee olla seuraavat asiat:
- työpaikan nimi ja osoite sekä alan kuvaus
- päivittäiset tehtävät
- pohdintaa alan kiinnostavuudesta ja perusteluja alan soveltuvuudesta itselle
- mahdollisuuksien päästä opiskelemaan alaa tarkka selvittäminen
- työllistymisnäkymiä

- työtodistus viikon TET:stä

- raportti ja työtodistus toimitetaan opinto-ohjaajalle kurssin päätyttyä


pirjo.savijarvi@kuhmoinen.fi