Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Lukiossa opiskelijaa ohjaavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja aineenopettajat.

Opiskelijaa ohjataan lukio-opintojen aikana niin, että hän ottaa vastuun opintojensa sujumisesta ja etenemisestä. Ohjauksella tuetaan opiskelijaa niin, että hänen valmiutensa tehdä lukio-opintoja ja jatko-opintoja koskevia suunnitelmia ja valintoja kehittyisivät.Opiskelija voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen milloin tahansa opintojensa aikana.

Opinto-ohjauksen kurssit:
OP1 Minä opiskelijana
OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
OP3 Työelämään tutustuminen
OP4 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Lukion opinto-ohjauksen opetussuunnitelma; https://peda.net/opetussuunnitelma/ops-2016-lukio/kklo/kuhmoinen-lops/lop2/5ojoks/5-21-opinto-ohjaus