Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Aineenopetus

Kaikkien aineenopettajien yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

Kunkin oppiaineen opettajat on koottu myös oppiaineen alle. Opettajien nimistä hyperlinkkeinä Peda.net-profiileihin mikäli sellainen on.Lukion tuntijakotaulukko 1.8.2016 alkaen (suluissa ennen 1.8.2016 aloittaneet)

oppiaine pakolliset syventävät, valtakunnalliset
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 (6) 3 (3)
A-kieli 6 (6) 2 (2)
B-kieli 5 (5) 2 (2)
muut kielet 8+8 (16)
Matematiikka
yhteinen opintokokonaisuus 1 (0)
lyhyt 5 (6) 2 (2)
pitkä 9 (10) 3 (3)
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia 2 (2) 3 (3)
Maantiede 1 (2) 3 (2)
Fysiikka 1 (1) 6 (7)
Kemia 1 (1) 4 (4)
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Filosofia 2 (1) 2 (3)
Psykologia 1 (1) 4 (4)
Historia 3 (4) 3 (2)
Yhteiskuntaoppi 3 (2) 1 (2)
Uskonto/elämänkatsomustieto 2 4 (2)
Terveystieto 1 (1) 2 (2)
Taito- ja taideaineet
Liikunta 2 (2) 3 (3)
Musiikki 1-2 (1-2) 2 (3)
Kuvataide 1-2 (1-2) 2 (3)
Opinto-ohjaus 2 (1) 0 (1)
Teemaopinnot 3 (0)
Pakolliset kurssit 47 - 51 (47 - 51
Syventävät vähintään 10 (10)
Kurssit yhteensä vähintään 75 (75)Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio
Soveltavat kurssit
Hevoskurssit
HHR 1 - 5
HHR 6 - 12