Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaineen kuvaus


Äidinkieli ja kirjallisuus on yksi pakollisista ylioppilaskokeessa kirjoitettavista oppiaineista. Tämä ei ole ihme, koska äidinkieli on samanaikaisesti sekä oppimisen kohde että väline. Mitä paremmat tekstitaidot, kuten lukemisen ja kirjoittamisen taidot, sinulla on, sitä helpommin kaikki muukin opiskelu sujuu.
Äidinkieli ja kirjallisuus on silti paljon muutakin: tutkimme suomalaista ja muiden maiden kaunokirjallisuutta, sen merkitystä kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana. Myös modernille ajalle tyypillinen monikulttuurisuus ja suomi muiden kielten joukossa kuuluvat kurssien sisältöihin.
Kieli on tärkeä vuorovaikutuksen ja ajattelun väline sekä eräs tapa ilmaista tunteita. Kaiken kaikkiaan äidinkieli on ainoa asia, joka on samalla sekä yleinen että yksityinen. Kielimuotoja on yhtä monta kuin on kielenkäyttäjiäkin. Siksi se koskettaa jokaista.
Lukiossa äidinkieltä on kuusi pakollista kurssia. Lisäksi on tarjolla kolme syventävää kurssia, kaksi lukemis- ja kirjoitustaitoihin keskittyvää ja yksi puheviestintää harjaannuttava.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaa pääset tarkastelemaan tästä:
https://peda.net/opetussuunnitelma/ops-2016-lukio/kklo/kuhmoinen-lops/lop2/5ojoks/5-jk/5skjko