Hevoskurssit

Opetus

Opetus toteutetaan yhteistyössä Kirjonurmen tallin kanssa.

LUKION HEVOSKURSSIT

Kuhmoisten Yhtenäiskoulun lukio

LUKION HEVOSKURSSIT

Lukion soveltava kurssi

Lukion hevoskursseilla perehdytään ratsastuksen lisäksi hevosen hoitoon, anatomiaan jalostukseen sekä hevostalouteen Suomessa. Hevosalan monipuolinen osaaminen, esimerkiksi hevoseen fysiologian tunteminen edesauttaa opiskelijaa kehittymään myös paremmaksi ratsastajaksi. Opiskelijat saavat kattavan kokemuksen jatkuvasti kasvavalta hevosalalta, joka voi joidenkin kohdalla tarjota myös vaihtoehdon jatko-opiskelulle.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ratsastuksessa. Tavoitteisiin pyrkiminen ja niiden saavuttaminen opettaa pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta myös muilla elämän osa-alueilla.

Ratsastus- ja hevoskurssien tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää oman toimintansa merkityksen tavoiteiden saavuttamisessa
  • omaksuus aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden toimintatavoikseen
  • oppii pitämään huolta kunnostaan ja ymmärtää terveellisten elämäntapojen yhteyden taitavaksi ratsastajaksi kehittymisessä
  • omaksuu monipuoliset yhteystyötaidot
  • ymmärtää hevostalouden ja hevosalan yrittäjyyden perusperiaatteet
  • oivaltaa, että oppiminen on monitasoinen ilmiö, jossa opittuja asioita voi solveltaa yli oppiainerajojen. Esimerkiksi hevosen fysiologia voidaan integroida biologiaan ja hevostalous yhteiskuntaoppiin

Arviointi

Lukion hevoskurssien arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ratsastajana ja hevosten parissa työskentelyssä. Opintojen tulee kehittää opiskelijan hevostaitoja, itsenäistä ja aktiivista osallistumista sekä itsearviointitaitoja. Hevoskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suoritusmerkinnän lisäksi kursseista HHR 1-5 ja HHR 12 opiskelija saa sanallisen arvion taidoistaan. Kursseista HHR 7 – 9 opiskelija saa halutessaan numeroarvioinnin.

Arvioinnissa otetaan huomioon yksilö- ja ryhmäsuoritukset, kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät sekä yleinen aktiivisuus.

Kurssin suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista edellä mainittuihin tehtäviin.

Tehtävät ja osallistuminen kirjataan erilliseen työpäiväkirjaan.

Soveltavat kurssit

Ratsastuskurssit HHR 1-5

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan ratsastustaitoja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Kurssi toteutetaan ryhmätunteina. Osa tunneista voidaan toteuttaa iltaisin ja viikonloppuisin.

Hevostaidot HHR 6

Kurssin tavoitteena on opetella monipuolista hevosen käsittelyä ja erilaisia hoitotoimenpiteitä käytännössä. Tavoitteena on toteuttaa suurin osa kurssista tallilla käytännön työskentelynä.

Hevosten perushoito HHR 7

Kurssin tavoitteena on opiskella hevosten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja harjoitella niiden soveltamista hevosten päivittäisessä hoidossa.

Rehut ja ruokinta HHR 8

Kurssin tavoitteena on perehtyä hevosen ruuansulatukseen, erilaisiin rehuihin ja käytännön ruokintaan.

Hevosten terveydenhoito HHR 9

Kurssin tavoitteena on tutustua hevosten yleisimpiin sairauksiin ja niiden hoitoon sekä hevosen anatomiaan ja fysiologiaan.

Hevosjalostus HHR 10

Kurssin tavoitteena on selvittää mitä erilaisia tavoitteita on eri hevosrotujen jalostuksessa. Millainen on hyvärakenteinen hevonen, ja millaisia hevosia maailmasta löytyy?

Hevostalous Suomessa HHR 11

Kurssin tavoitteena on tutustua hevosalan ammatteihin, hevosurheilun lajeihin ja hevostalouteen Suomessa nyt ja historiassa.

Ratsuhevosen ratsastaminen ja valmennus HHR 12

Kurssin tarkoituksena on perehtyä hevosen oppimiseen ja ratsastuksen teoriaan. Kurssilla käydään läpi valmennusfysiologian perusteet ja kilpaileminen.