7.5.2. Osa-aikainen erityisopetus

7.5.2. Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoite esiopetuksessa on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja ehkäistä kehityksen esteitä ja oppimisen vaikeuksia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee sen toteuttamista yhteistyössä yksikön opettajien kanssa ja sen vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen arvioidaan säännöllisesti tuen kaikilla tasoilla. Osa-aikaisesta erityisopetuksesta tiedotetaan huoltajia vuosittain toimintakauden alkaessa ja aina yksilöllisesti lapsen tuen suunnittelun yhteydessä.

Perusopetuksessa osa-aikaisella erityisopetuksella autetaan oppilasta voittamaan kaikenlaisia oppimisen ja koulunkäynnin esteitä. Osa-aikainen erityisopetus on luonteeltaan kuntouttavaa, eikä kohdistu pelkästään oppiaineisiin liittyviin pulmiin. Erityisopettaja ja luokan- ja aineenopettaja arvioivat erityisopetuksen tarpeen sekä suunnittelevat toteuttamisen ja seurannan yhdessä. Huoltaja on mukana prosessissa. Tehostetun ja erityisen tuen oppilailla osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan.

Mikäli oppilaalla katsotaan olevan tarvetta osa-aikaiseen erityisopetukseen, on siihen osallistuminen hänelle velvoittavaa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Koulussa erityisopetuksen pienryhmässä opiskelevan oppilaan opiskelua voidaan myös tarvittaessa tukea osa-aikaisella erityisopetuksella resurssien suomien mahdollisuuksien mukaan. Työmuotoina voi olla esim. erityisopettajan konsultointi tai yhteistyö oppilaan arviointiprosessissa etenkin erityisen tuen päätöstä tarkistettaessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä