7.4. Erityinen tuki

7.4. Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle on annettava erityistä tukea.

Esiopetuksen aikana lapsen saama erityinen tuki on tehostettua tukea vahvempaa, yksilöllisempää ja jatkuvampaa. Huoltajan tuen, moniammatillisen yhteistyön ja yksilöllisen ohjauksen merkitys korostuu.

Erityinen tuki järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä hänen esiopetusryhmässään tai lähikoulussaan, tai osittain tai kokonaan erityisryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Oppilaan opiskellessa erityisryhmässä pyritään mahdollistamaan osa-aikainen integrointi ja liittyminen ikävertaisryhmään.

Perusopetuksen luokkamuotoista erityisopetusta toteutetaan Kouvolassa sekä alueellisissa pienryhmissä että kaupunkitason erityisluokissa.

Perusopetuksen alueelliset erityisopetuksen pienryhmät on tarkoitettu oppilaille, joiden opetuksellisiin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan yleisopetuksen ryhmässä. Ryhmäkoko on kymmenen oppilasta. Oppilaille on tehty luokkamuotoisen erityisopetuksen päätös. He kuuluvat pääasiallisesti yleisen oppivelvollisuuden piiriin.

Kaupunkitason erityisluokkiin ohjataan oppilaita koko kaupungin alueelta. Näiden oppilaiden opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja opetuksessa tarvitaan profiloitunutta erityisosaamista. Oppilaiden opetukselliset tarpeet ovat suuria ja vaativat useimmissa tapauksissa hoitavien ja kuntouttavien tahojen yhteistyötä. Tavoitteena on tarjota oppilaille kuntouttava oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa omien edellytystensä mukaisesti ja samalla välttää alisuoriutuminen. Kaupunkitason erityisluokissa opiskelee oppilaita sekä yleisen että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Ryhmäkoot ovat kuusi, kahdeksan tai kymmenen oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus järjestetään Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän Carea-koulussa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä