5.2.3. Päiväkodin ja koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

5.2.3. Päiväkodin ja koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

Päiväkodin ja koulun aikuisten yhteistyö toimii mallina oppilaiden yhteistyölle. Yhteistyötä tehdään eri muodoissaan arjen työssä mm. yhteissuunnitteluna, opetuksen toteuttamisena samanaikaisopetuksena, oppimisen arviointina sekä oppilashuollon toteuttamisena.

Yhteistyö päiväkodin ja koulun sisällä näkyy erityisesti laaja-alaisten alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Yhteistyöhön osallistuu koko henkilöstö sekä oppilaat. Yhteistyötä päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuu yksikön sisällä myös henkilökunnan ja oppilaiden välillä. Päiväkodeissa ja kouluissa yhteistyö näkyy tiiviinä tiimityönä koko kasvatusyhteisön kesken, kouluissa mm. joustavina opetusryhminä.

Koulut ja päiväkodit tekevät yhteistyötä opetussuunnitelman toteuttamisen eri osa- alueilla kaupungin eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään kulttuurikasvatus- ja kirjastopalveluiden, liikuntatoimen ym. kanssa, kouluissa lisäksi nuorisopalveluiden kanssa.

Kouvolan kaupungin opetussuunnitelmassa on erikseen määritelty yhteistyö nivelvaiheissa (varhaiskasvatus – esiopetus; esiopetus – 1. lk.; 6. lk. – 7. lk.; 9. lk. – toinen aste).

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa määritellään alueellinen yhteistyö toisten koulujen ja päiväkotien kanssa. Painopiste on lähikoulujen ja päiväkotien välisessä yhteistyössä. Opetussuunnitelmassa kuvataan myös yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa.

Seurakunnat ovat yhteistyökumppaneita mm. päivänavauksissa, perinteisissä juhlissa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa, yleissivistävän opetuksen yhtenä oppimisympäristönä, osallisuuden ja demokratiakasvatuksen tukena sekä kasvun ja hyvinvoinnin tukena.

Vuosittaisessa suunnitelmassa voidaan määritellä vaihtuvat tavat tehdä yhteistyötä.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

Yhteistyöhön osallistuvat koko henkilöstö sekä oppilaat. Jaalan koulu toimii alueellisesti yhteistyössä lähialueiden päiväkotien, esikoulujen ja koulujen kanssa. Nivelvaiheyhteistyötä toteutetaan niiden yläkoulujen kanssa, joihin Jaalan koulun oppilaita ohjautuu.

Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen.

Jaalan koulu tekee yhteistyötä kulttuurikasvatus- ja kirjastopalveluiden, liikuntatoimen, seurakunnan, palokunnan, Jaalan Palvelukeskuksen, lähialueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä