5.2.2. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

5.2.2. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Päiväkodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana huoltajien kanssa on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteinen arvokeskustelu huoltajien kanssa antaa pohjan vankalle yhteistyölle. Viestinnän ja tiedonsiirron riittävyydellä ja avoimuudella sekä rakentavan palautteen antamisella kehitetään vuorovaikutusta lapsen ja nuoren elämässä olevien aikuisten kesken. Positiivinen palaute kannustaa oppilasta uusien asioiden oppimisessa.

Yhteistyötä päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuu sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yksilötasolla huoltajien tulee saada riittävä tieto lapsensa kasvusta ja oppimisesta.

Esiopetuksessa keskeisintä ovat päivittäiset kohtaamiset ja kohtaamiset huoltajan kanssa. Kouluilla ja päiväkodeilla järjestetään monipuolisia ja toiminnallisia vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia.

Päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuri lähtee avoimuudesta, huoltajia rohkaistaan yhteistyöhön. Vanhempainryhmien toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja huoltajia rohkaistaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Huoltajan on mahdollista osallistua lapsen esiopetus- tai koulupäivään.

Jokainen päiväkoti ja koulu määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan kasvatusyhteistyön muodot. Lisäksi yhteistyön malleja on mahdollista tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Jaalan koulun yhteistyön lähtökohtana huoltajien kanssa on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus sekä keskinäinen kunnioitus. Jaalan koulun kasvatusyhteistyön muotoja ovat vanhempainillat, tutustumisen keskustelut huoltajien kanssa, arviointikeskustelut ja tiivis yhteydenpito monin eri tavoin. Kasvatusyhteistyötä on myös huoltajien mahdollisuus osallistua koulun toimintaan. Jaalan koulun toimintakulttuuri lähtee avoimuudesta, huoltajia rohkaistaan yhteistyöhön ja keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Yhteistyötä tapahtuu sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yksilötasolla huoltajien tulee saada riittävä tieto lapsensa kasvusta ja oppimisesta. Huoltajilta saatu riittävä tieto opetuksen järjestämiseen liittyvistä tekijöistä tukee myös oppilaan kasvua ja oppimista. Yhteistyön malleja on mahdollista tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä