5.2.1. Osallisuus päiväkodeissa ja kouluissa

5.2.1. Osallisuus päiväkodeissa ja kouluissa

Toiminta päiväkodeissa ja kouluissa järjestetään niin, että sen perustana on lasten ja nuorten osallisuus ja kuulluksi tuleminen kunkin ikäkauden mahdollistamalla tavalla. Työskentelyn lähtökohtana on oppimiskäsitys, jossa lapsi ja nuori nähdään aktiivisena toimijana.

Oppilaan oman kokemusmaailman ja kiinnostuksen kohteiden esille tuominen motivoi uusien asioiden oppimista. Päiväkodeissa ja kouluissa rohkaistaan oppilasta toimimaan itselleen luontaisella tavalla opettajan toimiessa ohjaajana.

Työtavat ja erilaiset oppimisympäristöt valitaan siten, että ne tukevat oppilaan osallistamista. Myös koko päiväkotia ja koulua koskevaan yhteisölliseen toimintaan otetaan jo suunnitteluvaiheessa oppilaat mukaan.

Kouluilla toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan on luonteva tehdä yhteistyötä koulunuorisotyön, nuorisovaltuuston, koulujen johtoryhmien ym. kanssa. Oppilaskunnalla on myös mahdollisuus kutsua asiantuntijoita ja vierailijoita kouluun.

Koulu määrittelee opetussuunnitelmassaan osallisuuden muodot ja oppilaskunnan toiminnan perusperiaatteet. Osallisuuteen liittyviä asioita täydennetään koulun vuosittaisessa suunnitelmassa erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien kohdalla. Päiväkodin opetussuunnitelmassa määritellään osallisuuden muodot, joita täydennetään vuosittaisessa suunnitelmassa.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Osallisuus Jaalan koulussa

Työskentelyn lähtökohtana on oppimiskäsitys, jossa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen toteutuu. Osallisuuteen liittyviä asioista täydennetään koulun vuosittaisessa suunnitelmassa.

Jaalan koulussa huolehditaan siitä, että oppilaat saavat osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia. Koulussa toimii oppilaskunnan hallitus, johon jokainen luokka valitsee tyttö- ja poikaedustajan demokraattisella äänestyksellä vuosittain. Oppilaskunnan hallituksen toimintaa koordinoi opetushenkilökuntaan kuuluva aikuinen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toimivat linkkeinä oppilaiden ja koulun henkilökunnan välillä. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten vastuulla on luokan muiden oppilaiden ajatuksien esille tuominen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä