Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva perhepäivähoito

Perhepäivähoitajat ovat mukana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa.

Jokaisessa perhepäivähoitajien tiimissä on oma liikuntavastaava. 

Tavoitteenamme on taata jokaiselle lapselle päivittäin mahdollisuus liikkumisen ja liikunnan iloon. Perhepäivähoitajat käyttävät liikuntakasvatuksen työn tukena omaa liikunnan vuosisuunnitelmaamme. 

Kerran vuodessa laadimme liikuntavastaavien kanssa nykytilan arvioinnin, jonka tarkoituksena on auttaa jäsentämään Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan onnistumisia ja kehittämisen kohteita perhepäivähoidossa. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan tulevan vuoden toiminnan tavoitteita ja valitaan kehittämiskohde. 

Kehittämiskohteena vuosina 2021 - 2022 on lasten motoristen taitojen havainnointi. 
Havainnointityökaluna perhepäivähoitajat käyttävät havainnointilomaketta, joka löytyy Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa -oppaasta. Tavoitteena on ottaa lapsen motoristen taitojen havainnointi pysyväksi menetelmäksi perhepäivähoidossa. Havaintojen pohjalta perhepäivähoitajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä lasten kanssa monipuolista lasten motorista kehitystä tukevaa toimintaa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä