Meidän koulumme

Tervetuloa Pihkoon koulun kotisivuille!

PIHKOON KOULU on lukuvuoden 2019 - 2020 väistössä KARHUVUOREN KOULULLA Tarinatie 1, 48350 Kotka.

Pihkoon koulussa on perusopetuksen 1.-5. vuosiluokat. Koulussamme on oppilaita 114 Kaukolan, Pihkoon, Katajasuon, Jäppilän ja Pernoon alueilta, ja se on kuusiopettajainen. Lisäksi koulun yhteydessä toimii 2007 valmistunut täysipaikkainen päiväkoti. Pihkoon koululla on myös 1.-2.-luokkalaisille joka koulupäivä klo 12 - 16.00 iltapäivätoiminnan ryhmä, jossa koulun ohjaajat toimivat vetäjinä.

Pihkoon koulun syntyhistoriaa

Kymin mahtavasta kansakoulujärjestelmästä jäi vain rippeet jäljelle, kun Kymin maalaiskunnasta erotettiin 1951 Karhulan kauppala. Vuonna 1954 myös Kotkan kaupunki halusi alueita Kymin kunnalta. Alueliitoksessa menetettiin Kotkalle Sutelan, Munsaaren ja Mussalon kansakoulut. Ongelma syntyi Sutelan koulupiiristä Kymin puolelle jääneillä Kaukolan ja Pihkoon alueilla. Kaupungin raja esti nyt menemästä omaan kouluun ja Jäppilän koulu oli liian kaukana. Perustettiin oma Pihkoon kansakoulupiiri vuonna 1955. Tämä merkitsi oman koulutalon rakentamisvelvoitetta. Kesällä 1959 Pihkoon kansakoulu oli valmis. Syksyllä siellä koulunkäyntinsä aloitti 41 oppilasta. (Lähde Juhani Saarinen: Kotkan kaupungin kansa- ja peruskoululaitos 1880 - 1980) 1970-luvulla Kaukolan ja Pihkoon alueen oppilasmäärä kasvoi siinä määrin, että Pihkoon koulua päätettiin laajentaa. Uusi koulurakennus valmistui keväällä 1977, oppilaita oli silloin 134.