Koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuki

3-portainen tuki

YTY = yleinen tuki

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuki voi olla tukiopetusta, eriyttämistä, karsimista, osa-aikaista erityisopetusta tai joustavia ryhmittelyjä. Jos tukitoimet eivät riitä, vaan oppilas tarvitsee pitkäaikaista ja säännöllista tukea opiskeluunsa sekä useita tukimuotoja yhtäaikaa, luokanopettaja tekee yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa PEDAGOGISEN ARVION. Se käsitellään yhdessä moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä ja päätetään siirrytäänkö tehostettuun tukeen vai jatketaanko yleistä tukea.

TEHO = tehostettu tuki

Laaja-alainen erityisopettaja laatii yhdessä luokanopettajan kanssa oppilaalle OPPIMISSUUNNITELMAN, johon tukitoimet kirjataan. Tehostettua tukea annetaan pitkäkestoisesti. Tuen tarvetta arvioidaan vuosittain. Tukitoimet sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. Jos tuki ei ole riittävää, laaditaan moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä PEDAGOGINEN SELVITYS. Siihen kirjataan oppilaan oppimisen eteneminen sekä koulunkäynnin kokonaistilanne.

ETU = erityinen tuki

Erityisopetuksen suunnittelija päättääerityisen tuen aloittamisesta. Päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS, jonka laatimisesta ja päivittämisestä vastaa erityisopettaja. HOJKS:ssa kuvataan tuen tarve ja toteuttaminen, opetusryhmä, ohjaaja tarve, mahdollinen oppiaineen yksilöllistäminen, oppilashuollon tarve sekä muun yksilöllisen tuen tarve. HOJKS päivitetään vähintään vuosittain. Erityisen tuen päätöstä tarkastellaan n. kahden vuoden välein.

Tukiopetus

Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Sitä voivat pyytää sekä oppilas itse tai huoltajat. Myös opettaja voi pyytää oppilasta jäämään tukiopetukseen havaittuaan oppilaan sitä tarvitsevan koulunkäynnin edistymiseksi. Tukiopetuksesta ilmoitetaan huoltajille. Pääsääntöisesti tukiopetusta ei anneta, mikäli tilapäinen opinnoissa jälkeen jääminen johtuu koulutyön aikana tehdystä lomamatkasta. Tällöin huoltaja huolehtii siitä, että poissaoloajan opinnot ja tehtävät tulevat suoritetuiksi.

Erityisopetus

Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä. Erityisopetus voi olla puheopetusta tai lisäharjoitusta lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksissa. Erityisopetuksen järjestämisestä keskustellaan huoltajien kanssa. Opetus on yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta. Oppilaan ensimmäisen kouluvuoden alkuviikkoina erityisopettajat ja luokanopettaja kartoittavat yhdessä koulutulokkaiden oppimisedellytyksiä.

Koulupykologit

Tarvittaessa koulupyskologisia tutkimuksia otetaan yhteyttä oman koulupsykologiin tai erityisopettajaan, joka vie asiaa eteenpäin.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä