Uimakoulu

Uimaopetuksen järjestäminen

Alla ohjeistus uimaopetuksen järjestämisestä. Tekstin vieressä on tiedosto, jossa on sama teksti sekä lupalappu, joka oppilaalla täytyy olla palautettuna opettajalle ennen uimakoulua.

UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 
LUKUVUOSI 2020 - 2021, päivitetty 20.8.2020

YLEISTÄ

Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kahdeksan tuntia ja kolmasluokkalaiset neljä tuntia. Opetussuunnitelman mukaan myös viidesluokkalaiset saavat uinnin opetusta (kaksi tuntia, lukuvuodesta 2017 - 2018 lähtien). Suunnitelmaa ei ole kuitenkaan voitu toteuttaa täysimääräisenä uimaopettajien rekrytointivaikeuksien, vajaan työvuoden tai hallien huoltosulkujen vuoksi. Viime kevätlukukautena korona katkaisi uinnin opetuksen. Kuluvana lukuvuonna joudutaan ottamaan koronan aiheuttamat rajoitukset ja vaatimukset huomioon, vaikka opetus järjestetäänkin mahdollisimman normaalisti. Uinnin opetuksessa otetaan huomioon valtakunnalliset ohjeistukset ja paikalliset opetustoimen linjaukset sekä korostuneesti liikuntatoimen koronatilanteen vuoksi antama ohjeistus liikuntapaikkojen käytöstä.

Uimaopettaja aikatauluttaa opetuksen. Uimaopetus on osa koulun vastuulla annettavaa opetusta, ja sen turvallisesta järjestämisestä vastaavat viime kädessä koulut, rehtori ja ryhmän opettaja, kuten muustakin koulun antamasta opetuksesta.

Lukuvuonna 2020 - 2021 uimaopettajana toimii edellisen lukuvuoden tapaan Satu Siiskonen. Hänellä on Suomen uima- ja hengenpelastusliiton uimaopettajan tutkinto, vauva- ja perheuinnin ohjaajan tutkinto sekä erityisuimaopettajan tutkinto.Hänen toimipistekoulunsa on Kotkansaaren koulu, lähiesimiehenään koulun rehtori.

Uimaopetus toteutetaan Kotkan Uimala Katariinassa ja Karhulan uimahallissa.

Muiden luokka-asteiden, esim. liikuntatunneilla tapahtuva uimaopetus toteutetaan opetus- ja työsuunnitelmien mukaisesti. Opettaja varaa nuo uintiajankohdat hallilta itse, eikä uimaopettaja ole noilla tunneilla käytettävissä.

Uinnin opetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, johon oppilaan on osallistuttava, eikä oppilaan huoltaja ole luvan antaja eikä sen kieltäjä uimaopetuksenkaan osalta. Erityistilanteissa tulee koulun olla tiiviissä yhteistyössä oppilaan huoltajan kanssa. Uinninopetukseen osallistuville opettajille ja oppilaiden huoltajille tulee tiedottaa tässä kerrotuista ohjeista ja valvontajärjestelyistä Vilman kautta tai muuten kirjallisesti


KULJETUKSET

Koulut tilaavat itse tarvitsemansa kuljetukset Kotkan kaupungin hankintasopimusten mukaisesti.


OPETTAJAN TEHTÄVÄT


Uimaopetus on koulun vastuulla olevaa normaalia toimintaa, joka tapahtuu poikkeuksellisesti uimahallissa. Opettaja huolehtii normaalin kurinpito-, valvonta- ja määräämisvaltansa puitteissa siitä, että oppilaat käyttäytyvät asiallisesti koulun järjestyssääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opettaja valvoo oppilaiden siirtymistä uimahalliin ja takaisin koululle. Uimahallissa opettajan tehtävänä on valvoa oppilaita ryhmänä uimahallin kaikissa tiloissa. Sekä poikien että tyttöjen pukeutumis- ja peseytymistiloihin tarvitaan valvoja. Opettaja on kokonaisvastuussa oppilaiden turvallisuudesta. Oppilailla ei ole eikä heille voida siirtää vastuuta omasta tai muiden oppilaiden turvallisuudesta.

Uimaopetuksen järjestäminen ja valvonta edellyttää opettajan välitöntä läsnäoloa uimahallilla koko käynnin ajan silloinkin, kun opetuksesta huolehtii ulkopuolinen uimaopettaja. Tällöinkin opettaja toimii vastuullisena valvojana. Opetuksen päätyttyä ryhmän opettaja/opettajat huolehtivat, että oppilaat poistuvat uimaopetustilasta sovittujen ohjeiden mukaisesti. 

UIMAHALLIN HENKILÖKUNTA

Uimakoulunkin aikana hallilla on vähintään yksi koulutettu uinninvalvoja, joka vastaa osaltaan turvallisuudesta sekä järjestyksestä altaassa ja allastiloissa. Opettajalla on kuitenkin kaikissa tapauksissa kokonaisvastuu oppilaiden turvallisuudesta koko opetuksen järjestämisen ajan.MUUT TURVALLISUUSOHJEET

Uimaopetuksen järjestämisessä noudatetaan tässä kerrottujen valvontajärjestelyiden lisäksi jäljempänä olevia tarkennettuja ohjeita.

TIEDUSTELUT

Vastuukysymykset ja kuljetukset: Koulun rehtori
Uinnin opetuksen käytännön järjestelyt: Uimaopettaja Satu Siiskonen, satu.siiskonen(at)kotka.fi

TARKENNETTUJA OHJEITA TOIMINTAAN UIMAHALLILLA (ja soveltuvin osin myös muihin uimaopetuspaikkoihin): 

1. Ennen pukuhuoneisiin siirtymistä uimaopettaja kertaa uimahallin yleiset järjestyssäännöt ryhmän kanssa. Ryhmän opettajan on varmistettava, että aiemmilla kerroilla poissaolleet oppilaat saavat tiedon järjestyssäännöistä. 

2. Puku- ja pesutiloissa valvojat huolehtivat siitä, että oppilaat peseytyvät ilman uima-asua, kastellen myös hiukset. 

3. Oppilaan uima-asu on uimapuku tai uimahousut.

4. Ryhmän opettaja ohjaa oppilaat odottamaan uimaopetuksen alkua ennalta sovittuun paikkaan, josta uimaopettaja ottaa ryhmän haltuunsa. Uimaopettaja ohjaa oppilaat ja opettajan ryhmälle varattuun uintitilaan. Oppilaita ei saa päästää allastiloihin yksitellen tai antaa heidän siirtyä omin päin altaalle. Myös opetuksen päättyessä tulee varmistaa, että kaikki oppilaat poistuvat allastiloista yhtä aikaa. 

5. Ryhmän opettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan viereltä tai osallistumalla itse uimaopetukseen. Opettaja on uimahallissa virantoimituksessa ja näin ollen vastuussa oppilaista koko oppitunnin ajan. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu, mutta se ei poista opettajan kokonaisvastuuta oppilaiden turvallisuudesta.

6. Ryhmän opettajan on tunnettava oppilaat ja heidän mahdolliset erityisrajoitteensa ja – tarpeensa. Oppilaan vammasta tai sairaudesta johtuvista rajoituksista uimaopetuksessa ja niihin liittyvistä lääkityksistä sekä ensiaputoimenpiteistä on hyvä ilmoittaa opettajalle ja uimaopettajalle. Terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja, joten huoltajilta on pyydettävä lupa ennen näiden tietojen antamista tai siirtämistä. 

Yleisopetuksen suunnittelija Reijo Oksala

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä