Koulunkäynnin tuki

Tukimuodot

Koulu tarjoaa monenlaista tukea erilaisiin tilanteisiin. Huolta herättävissä tilanteissa ensisijaisena yhteistyökumppanina ovat tietenkin lapsen huoltajat. Kaikessa toiminnassa tavoitteena on lapsen ja luokan paras. Tämä saattaa joskus vaatia ainakin aluksi hankalaltakin tuntuvia ratkaisuja.

Terveydenhoitaja Heidi Hakala (040 661 9621) on koululla ma ja ke-pe. Jos oppilas loukkaantuu koulupäivän aikana tai koulumatkalla, kaupungin vakuutus vastaa hoitotoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. Jos koululla tehtävät hoitotoimenpiteet eivät riitä (eikä terveydenhoitaja ole paikalla), oppilas viedään taksilla tai huoltajan toimesta terveyskeskukseen ja asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajalle.

Suun terveydenhuollosta vastaa Kotkansaaren hammashoitola. Tarkastukset suoritetaan koululla. Vaativammat toimenpiteet suoritetaan Kotkansaaren hammashoitolassa.

Tukiopetusta annetaan oppilaalle tarpeen mukaan ja se tapahtuu ensisijaisesti oppilaan lukujärjestyksen oppituntien ulkopuolella.

Erityisopetusta yleisopetuksen oppilaille antavat laaja-alaiset erityisopettajat Saija Sjöroos ja Jussi Virtanen. Laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin kuuluu mm. erityisopetuksen antaminen pienemmissä ryhmissä, laajempien testien tekeminen sekä toimiminen mukana oppitunneilla yhdessä luokanopettajan kanssa.

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen työryhmä, jossa kehitetään koulun yleistä hyvinvointia. Ryhmään kuuluu rehtori, apulaisrehtori(t), terveydenhoitaja, koulukuraattori, esiopetuksen edustus sekä tarvittaessa koulupsykologi. Lisäksi mukana voi olla esim. vammaispalvelun edustaja.

Yksittäisen oppilaan ongelmatilanteissa kootaan monialainen työryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tilanteen mukaan. Huoltaja pyydetään aina ko. ryhmän tapaamiseen mukaan.

Koulukuraattori on Suvi Lommi (p. 040 746 9132) Suvi on meillä pääsääntöisesti ainakin maanantait ja keskiviikosta torstaihin.

"Omaa" koulupsykologia meillä ei tällä hetkellä ole. Näistä palveluista vastaa Kymenlaakson hyvinvointialue.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä