Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehittämistarpeet. Tämä merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on ensisijaisen tärkeää. Huoltajalle ja oppilaalle annetaan tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää oma näkemyksensä tuen antamisesta.

Kolmiportaisen tuen muotoja ovat: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Yleinen tuki on kaikille tarjottavaa tukea kuten tukiopetus, eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus ja erilaiset oppimista tukevat järjestelyt. Yleisen tuen alkaessa, opettaja ottaa yhteyttä kotiin ja laatii pedagogisen arvion.

Mikäli oppilas säännöllisesti saa useampaa eri tukimuotoa yhtä aikaa, kutsutaan sitätehostetuksi tueksi. Tällöin aineenopettajat laativat yhteistyössä huoltajan kanssa oppimissuunnitelman, jossa määritellään sekä koulun tarjoamat tukimuodot että kodin tarjoama tuki. Mikäli edellä mainitut tukitoimet katsotaan riittämättömiksi, suunnataan oppilaalle erityistä tukea. Tällöin koulun oppilashuoltoryhmä laatii pedagogisen selvityksen ja oppilasta sekä huoltajaa kuullaan.Erityinen tukitarkoittaa että yksittäisen oppiaineen tavoitteita helpotetaan eli oppiaine yksilöllistetään. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Tänä lukuvuonna koulussamme toteutetaan erilaisia ratkaisuja tuen järjestämiseksi. Tukiopetusta annetaan kaikissa oppiaineissa. Vahvaa eriyttämistä yli luokkarajojen järjestetään matematiikassa sekä 8. että 9. luokalla ja englannissa 9. luokalla. Joustava opetusjärjestely (Aalto) toimii tehostetun tuen oppilaiden yksilöllisen oppimisen tukena. Laaja-alaisen eritysopettajan ja resurssiopetuksen tunnit antavat myös paljon mahdollisuuksia tuen järjestämiseen. Yhtenä tukimuotona tarjoamme läksykerhoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä