Meidän koulumme

Meidän koulu

Hovinsaaren koulussa toimivat esiopetus sekä valmistava esiopetus ja yleisopetuksen, erityisopetuksen sekä valmistavan opetuksen vuosiluokat 1-5.

Keskeisiä arvoja koulussamme on erilaisuuden ja toisten kunnioittaminen, yhdessä toimiminen ja vastuunottaminen omasta toiminnasta.

Pyrimme huomioimaan jokaisen oppilaan yksilölliset piirteet ja tarpeet osana ryhmän ja koulun toimintaa.