Poissaolot

Poissaolot ja niiden seuranta

Perusopetuslain lain mukaan

- Oppilaan tulee osallistua opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
- Koulun tulee seurata oppilaiden poissaoloja. Kontiolahden koulussa poissaoloja seurataan Wilman avulla.

Säännöllinen koulunkäynti edistää oppilaan koulutyötä sekä hyvää kasvua ja hyvinvointia. Koulun aikuisten tehtävänä on tukea ja turvata oppilaan säännöllinen koulunkäynti. Luokanvalvojat ja koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (jäseninä rehtorit, koulukuraattori, kouluspykologi, terveydenhoitajat sekä erityisopettajien ja OPOjen yhteysopettaja) seuraavat poissaoloja säännöllisesti. Koulussamme noudatetaan seudullista mallia huolestuttaviin poissaoloihin puuttumiseksi. Huolestuttaviin poissaoloihin puututaan mahdollisimman pian, jotta niiden syyt saataisiin selvitettyä ja voitaisiin tarjota tukea koulunkäyntiin. Syksystä 2020 käytämme poissaolojen selvittelyssä tarvittaessa apuna oppilaan ja huoltajan koulupoissaolokyselylomeketta (linkit sivun alareunassa). Luokanvalvoja käy poissaolokyselyt läpi yhdessä oppilashuollon työntekijän kanssa (kouluterveydenhoitaja tai kuraattori/psykologi) ja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa. Kyselyn vastausten avulla voidaan pureutua koulupoissaolon taustalla oleviin tekijöihin.


Käytänteet poissaoloihin liittyen

1. Sairaus
 • Huoltaja ilmoittaa poissaolosta luokanvalvojalle viivytyksettä Wilman kautta tai muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla.
 • Luokanvalvoja (LV) merkitsee poissaolon Wilmaan. Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta luokanvalvojalle, selvittää LV poissaolon syyn huoltajalta. 
 • Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän ja hän lähtee kotiin, huoltajalle tiedotetaan asiasta.
 • Luokanvalvoja seuraa poissaolojen määrää ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin ja oppilashuoltohenkilöstöön. Toistuvien poissaolojen syy tule selvittää.
 • Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan / oppilas tai huoltaja pyytää tukiopetusta kouluun paluun jälkeen.
 • Pitkien sairauspoissaolojen osalta sovitaan yksilölliset järjestelyt.

2. Huoltajan anoma vapautus koulutyöstä
 • 5 päivää ja sitä lyhyemmät anomukset osoitetaan luokanvalvojalle (Wilma-viestillä tai Wilmasta välilehdeltä Tulosteet löytyvällä "Poissaoloanomus"-lomakkeella enintään 5 koulupäivää)
 • yli 5 koulupäivää kestävät poissaolot rehtorille (lomake löytyy Wilmasta välilehdeltä Hakemukset ja päätökset). 
 • Perheen lomamatkat toivotaan järjestettävän lähtökohtaisesti koulun loma-aikoina.
 • Jos oppilas on poissa useamman päivän ajan huoltajan pyynnöstä, on huoltajan vastuulla, että oppilas ei jää huoltajan anoman vapautuksen vuoksi jälkeen opiskelussa (Perusopetuslaki 26 §). Oppilaan on syytä olla yhteydessä opettajiinsa ennen lomaa ja kysyä heiltä loma-ajan tehtävät. Tätä varten oppilaan tulee pyytää luokanvalvojalta lomake, jolle tehtävät kootaan ja joka palautetaan poissaolon jälkeen luokanvalvojalle oppilaan ja huoltajan allekirjoittamana. Pitemmän poissaolon aikana huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppilas saa peruskoulun luokkatasoaan vastaavaa opetusta ja ettei oppilas jää jälkeen opinnoissaan.

3. Luvattomat poissaolot
 • Oppilaan opettajat merkitsevät poissaolot Wilmaan.
 • Luokanvalvoja on yhteydessä huoltajiin selvittämättömistä poissaoloista ja keskustelee oppilaan kanssa kuunnellen häntä. Keskustelujen tavoitteena on selvittää poissaoloihin liittyvää tilannetta (esim. oppimisvaikeudet, kaverisuhteet, elämäntilanteet, ristiriidat koulussa tai kotona) ja löytää ratkaisuja tilanteeseen.
 • Jos poissaolot jatkuvat, luokanvalvoja kutsuu koolle koulupalaverin. Koulupalaverin järjestämisen käytänteet: Luokanvalvoja pyytää itselleen työparin oppilashuollon henkilötöstä. Sovitaan, kuka ottaa asian puheeksi oppilaann kanssa. Nuorelle kerrotaan, että on suunniteltu pidettäväksi palaveria ja mistä syystä näin pitää menetellä. Käydään myös läpi, ketä palaveriin osallistuisi. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin ja kertoo, millaista palaveria olisi tarkoitus pitää ja ketä olisi mukana. Oppilaan ja huoltajien toivetta palaverin osallistujista kuunnellaan. Luokanvalvoja kutsuu palaverin koolle.
 • Säännöllisen koulunkäynnin turvaamiseksi tehdään yhteinen suunnitelma oppilaan, huoltajan, opettajien ja oppilashuollon kanssa.

Liitteet:

Koulupoissaolokysely vanhempi
Koulupoissaolokysely nuori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä