Oppilashuolto

Oppilashuolto Kontiolahden koulussa

Koulumme psykososiaalinen oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Oppilashuollon tehtävänä on edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja turvallisuuden takaaminen. Koulun oppilashuoltotyö edistää oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Oppilashuoltotyö on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta sillä pyritään myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.
Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kouluyhteisössä kaikille. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.
Oppilashuoltotyön tueksi koulussamme on laadittu toimintaohjeet kriisitilanteisiin ja päihdestrategiaan.

Laajennettuun oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat lisäksi luokanvalvojat, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, koululääkäri, koulupsykologi, nuoriso-ohjaaja ja sosiaalityöntekijä.
Oppilashuollolle voi lähettää sähköpostia oppilashuoltoryhmän jäsenien kautta osoitteella: etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi (korvaa ä ja ö, a:ksi ja o:ksi.)