Oppiaineet

Työskentelyn itsearviointi 2019-20

Työskentelyn itsearviointi lukuvuonna 2019-20 (Opettajankokous syyskuu 2019)

 • Oppiaineet vuosiluokittain
  • 7LK ma, en, mu, ko, ks, ku
  • 8LK fk, hi, ai, tt
  • 9LK ru, li, bg, us
 •  Tavoitteet
  • täydentää työskentelyn arviointia
  • tekee näkyväksi työskentelytaitojen opetusta ja oppimista
  • oppilaalle vahvempi käsitys siitä, millaisia työskentelytaitoja tavoitellaan ja millaiset taidot hänellä on
  • varmistaa kaikille oppilaille järjestelmällinen, riittävä palaute
  • meidän koulun yhteinen malli
 • Aikataulu
  • Marraskuu: oppilaille tietoa ja tavoitteiden asettelu - Miten työskentelen / aion työskennellä ko. oppiaineessa - Tavoitteet esim. vihkoon, jotta niitä voi muistutella mieliin
  • Arvioinnin voi toteuttaa kahdella tapaa
  • Tapa 1
   • Marras-joulukuu: itsesäätelytaidot, arvioidaan kahdesti
   • Helmi-maaliskuu: sinnikkyys, arvioidaan kahdesti
   • Huhti-toukokuu: vuorovaikutus, arvioidaan kahdesti
  • Tapa 2
   • oppilaat arvioivat kaikki kolme osa-aluetta kolmesti vuodessa (näin arviointiin saadaan jatkuvuutta ja oppilaat pohtivat työskentelytaitojaan useampaan kertaan)
 • Arviointivälineenä käytetään Wilman formatiivisen arvioinnin työkalua