Opetussuunnitelma

Kontiolahden koulun järjestyssäännöt

Koulussamme työskennellään sopuisasti. Olemme ystävällisiä ja kohteliaita toisillemme ja vieraille, jotta koulu olisi viihtyisä ja turvallinen. Pidämme yhdessä huolta koulurakennuksen, sen välineistön ja ympäristön kunnosta ja siisteydestä. Noudatamme rehtoreiden, opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

TYÖRAUHA
Oppitunneille tullaan ajoissa. Olemme kaikki vastuussa siitä, että säilytämme oppitunneilla työrauhan ja tuemme toistemme opiskelua.

LÄSNÄOLO
Käymme koulua säännöllisesti ja olemme läsnä oppitunneille, koulun tilaisuuksissa ja opintoretkillä sekä suoritamme koulutyöhän liittyvät tehtävät. Tuomme oppitunneille tarvittavat opiskeluvälineet.
Perustellusta syystä oppilas voi saada luvan poissaoloon. Enintään viideksi (5) päiväksi luvan myöntää luokanvalvoja, muutoin rehtori. Kirjallinen loma-anomus on jätettävä henkilökohtaisesti hyvissä ajoin ennen lomaa.
Sairastuessaan kesken päivän oppilas voi pyytää luokanvalvojalta/opettajalta luvan poistua koulusta. Oppilas tuo luokanvalvojalle poissaoloselvityksen heti kouluun palattuaan.

RUOKAILU
Odotamme vuoroamme rauhallisesti omalla paikallamme jonossa. Kouluateria nautitaan ruokasalissa hyviä ruokailutapoja noudattaen. Huolehdimme siitä, että ruokasali jää siistiin kuntoon.

VÄLITUNTI
Välitunnit vietämme koulualueella. Jos oleskelemme sisätiloissa, annamme työrauhan niille, jotka ovat oppitunneilla. Huolehdimme myös siitä, että annamme käytävillä riittävän liikkumatilan.

KOULUMATKAT JA MUU LIIKKUMINEN
Huolehdimme omasta ja muiden turvallisesta liikkumisesta liikennesääntöjä noudattaen. Koulubusseissa noudatamme lisäksi kuljettajan antamia ohjeita. Ilmainen kuljetus edellyttää bussikorttia.

Kunnan perusopetuksen järjestyssäänöt

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä