Ihmisten suhtautuminen metsästykseen (Perttu Ketola ja Ville Kärkkäinen)

Ihmisten suhtautuminen metsästykseen


Poimimme satunnaisesti Kiuruveden keskustassa kymmenen ihmistä joilta kysyimme seuraavat kysymykset:

1.Onko metsästys mielestäsi hyvä vai huono asia?
2.Metsästätkö itse?
3.Onko tiettyjä lajeja joiden metsästystä kannatat tai vastustat?
4.Onko aseenkantoluvan ikäraja mielestäsi sopiva?

Ihmisten vastaukset


Hyvä asia.
En.
Ilveksiä on liikaa niitä voisi ampua.
Voisi olla vähän alempi.


Hyvä asia koska se on kansanperinnettä, liikuntaa, kunto kasvaa, se on sosiaalista ja riistanhoito on hieno asia.
Kyllä, kaikkea paitsi jänistä.
Suurin osa rauhoitetuista eläimistä on aiheellisesti rauhoitettuja.
On se aika hyvä koska ase on vaikea hankkia.


Hyvä, koska se on mukavaa.
Kyllä, kaikkea.
Kannatan susien ja pienpetojen metsästystä.
On sopiva.


Hyvä.
Kyllä kaikkea paitsi hirveä ja muita suuria eläimiä.
Kanahaukan metsästyskielto on turhaa.
On sopiva.


Hyvä koska se tarjoaa syyn opiskella luontoa ja mennä luontoon.
En enää.
Kannatan hirvenmetsästystä, jäniksen metsästystä ja petojen pyyntiä varauksella ja vastustan vähälukuisten eläinten metsästystä.
On sopiva.


Todella hyvä juttu ruoan hankkimisen kannalta ja ihan vain harrastuksena.
En.
Kannatan kaikkea metsästystä.
On se aivan sopiva.


Huono juttu koska se haittaa luontoa.
En.
Vastustan kaikkea metsästystä.
On sopiva.


On hyvä asia.
En.
Ilveksiä pitäisi ampua ja sudet hävittää kokonaan.
Kyllä sitä voisi vähän alentaa.


On siinä hyviä ja huonoja puolia eläinkannat saattaa mennä liian pieniksi mutta kyllä jotain eläimiä pitää ampua.
En.
Eläimiä joita on vähän ei pitäisi ampua.
On se sopiva.Yhteenveto ihmisten vastauksista

Kaksi haastatelluista vastustivat metsästystä ja loput kahdeksan pitivät sitä oikein hyvänä asiana harrastus sekä ruoan hankinta mielessä.

Haastatelluista melkein kaikki olivat metsästävät tai olivat metsästäneet joskus. Suurin osa metsästävistä haastatelluista metsästivät pienriistaa, metsäkanalintuja ja vesilintuja. Vain kaksi haastatelluista ei ollut edes kokeillut metsästystä.

Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että lähes kaikki rauhoitetut eläimet ovat aiheellisesti rauhoitettu. Kolme kysymyksiin vastanneista ajatteli että joutsen kantaa pitäisi pienentää ja muutaman mielestä myös ilveksille pitäisi saada lisää kaatolupia.

Vastanneista kahdeksan piti aseenkantoluvan ikärajaa sopivana mutta kahden mielestä sitä voisi laskea vuodella tai parilla. Kenenkään mielestä ikärajaa ei pitäisi nostaa.


perttu ketola ja ville kärkkäinen