Kuvatuki

Kuvatuki Siilinpiilossa

Haaste, johon Siilinpiilossa lähdettiin hakemaan tukea:

 • Kuvien käyttö arjessa on haastavaa.
 • Miten tuoda kuvat mukaan metsään?

Keskeisiä oppimisvalmiuksia, joita kuvatuki tukee

 • suunnittelu
 • järjestys
 • ajankäytön hallinta
 • työmuisti
 • taito arvioida omaa toimintaa
 • kyky ohjata omaa toimintaa
 • tunteiden säätely
 • tarkkaavaisuuden ylläpito
 • toiminnan aloittamisen taito
 • joustavuus
 • kyky ylläpitää toimintaa tavoitteeseen saakka

Dawson & Guare (2010)


Mitä tuen käyttöönotto vaati:

 • Henkilökunnan sitoutumista kuvien käyttöön vahvistettiin yhteisillä pohdinnoilla ja valmiilla materiaaleilla.
 • Tarvitaan paljon pedagogista ryhmän tuntemusta, sillä ryhmän dynamiikka ja kokoonpano vaikuttavat siihen, mitä kannattaa tehdä ja missä: kaikki kuvatuki ei sovi kaikkiin tilanteisiin.
 • Uuden menetelmän sisäistämiseen tarvitaan paljon aikaa. On parempi tuumia välillä ja etsiä keinoja, mitä pitää liikaa kiirettä.

Lopputulos:

 • Kuvat löytyvät Siilinpiilon arjesta ja niitä otetaan mukaan erilaisiin uusiinkin toimintoihin.
 • Henkilökunta on sitoutunut käyttämään kuvia.
 • Kuvatuki on tukenut lasten kielenkehitystä, toiminnanohjausta ja muistia.


Kuvien käytöstä löytyy materiaalia tukiteknologiasalkusta osiosta Kieli ja kommunikaatio - Kuvatuki.

Kieli ja kommunikaatio - Tukimenetelmiä - Kuvatuki

 


Esimerkkejä kuvatuen käytöstä Siilinpiilossa:

Kuvitetut säännöt
Haaste, johon Siilinpiilossa lähdettiin hakemaan tukea:

 • Lapset eivät tuntuneet muistavan sovittuja sääntojä.
 • Turhan sanallisen toistamisen vähentäminen.

Mitä vaati ja mihin päädyttiin:

 • Sääntöjä mietittiin tiimissä. Siilinpiilossa valittiin kolme tärkeintä sääntöä, jotka metsässä on hyvä muistaa. Sääntöjä ei tule olla liikaa ja ne on hyvä muotoilla toimintaa oikeaan suuntaan ohjaaviksi.
 • Sääntöihin valittiin sopivat kuvat Papunetin kuvapankista ja ne tulostettiin ja laminoitiin A4-kokoon.
 • Ensin sääntöjä käytiin läpi lasten kanssa, mutta pian huomattiin, että niiden pitää olla koko ajan näkyvillä. Säännöt tulostettiin ja laminoitiin A3-kokoisina ja niille etsittiin metsästä sopivat paikat puunrungoista. Kiinnitys tapahtui mustekaloilla.
 • Sääntöjä käytiin aluksi päivittäin läpi. Nykyisin riittää, että ne ovat näkyvillä.

Kuvitetut laulut


Haaste, johon Siilinpiilossa lähdettiin hakemaan tukea:

 • Lasten innostaminen laulamaan.
 • Kielellisen kehityksen tukeminen.
 • Muistin tukeminen.

Mitä vaati ja mihin päädyttiin:

 • Kuvitettiin sopivia metsään tai eläimiin liittyviä lauluja.
 • Lauluihin on liitetty mukaan myös viittomat.
 • Harjoittelu aloitettiin yhteisillä tuokioilla.
 • Kuvat kiinnittivät lapset lauluihin.
 • Viittomien käyttö innosti lapsia osallistumaan ja tuki rytmiikkaa.

Kuvitettuja lauluja löydät tukiteknologiasalkusta osiosta Kieli ja kommunikaatio - Kuvatuki.

LaTVa - Kieli ja kommunikaatio - Tukimenetelmiä - Kuvitetut laulut

 

Kuvitetut paikkamerkit
Haaste, johon Siilinpiilossa lähdettiin hakemaan tukea:

 • Paikkojen löytämisen tukeminen.
 • Lasten rauhoittuminen paikoilleen.

Mitä vaati ja mihin päädyttiin:

 • Lapsille nimettiin omat istumapaikat metsäaitan kuistille. Istuimina toimivat pöllit, joita on helppo siirtää tarvittaessa haluttuun järjestykseen.
 • Lapset miettivät itselleen metsänimet, joiden perusteella nimikyltit tehtiin. Näin kuva tukee nimen muistamista ja samalla opetellaan metsän eläimiä. Kuvat tulostettiin, laminoitiin ja kiinnitettiin nitojalla pölleihin.
 • Lapset omaksuivat oman nimensä hyvin ja oppivat toistenkin metsänimet. Merkeistä on tullut lapsille tärkeitä.
 • Omat paikat rauhoittivat lapsia ja siirtymätilannetta.
 • Oman paikan nimeäminen antaa lapsille jotain omaa ja luo tilanteeseen hallinnan tunnetta.
 • Myöhemmin paikat siirrettiin jokaisen "oman puun" juurelle, jolloin lapsen paikka kiinnittyi metsään.
 • Käytössä oli myös termi “bussipysäkki”, johon kokoonnuttiin aina metsästä lähtiessä. Lapset eivät aina kuitenkaan olleet varmoja minkä puun luona pysäkki on. Tähän auttoi yksinkertainen bussipysäkin kuva, joka roikkuu puun oksasta ja kokoaa lapset oikealle paikalle.Kuvatuki tuokiolla


Haaste, johon Siilinpiilossa lähdettiin hakemaan tukea:

 • Lasten keskittymisen tukeminen.
 • Muistin tukeminen. 
 • Tuokioiden rauhoittaminen.

Mitä vaati ja mihin päädyttiin:

 • Kuvatuella kuvataan tuokioiden kulku lapsille. Kuvina voi olla mitä vain selkeitä kuvia, oheisessa kuvassa Papunetistä otetut viittomakuvat.
 • Lapset seuraavat tuokion kulkua kuvista ja keskittyvät tuokioon.
 • Kysely “milloin tää loppuu?” tai “mitä vielä tehdään?” on loppunut kokonaan.
 • Lasten kuvanlukutaito on kehittynyt.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä