Vahva äidinkieli - vahva suomen kieli -hanke

Kiteen kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke 1.9.2020 - 31.12.2021

Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahmisatmiseksi ja suomen kielen oppimisen edistämiseksi. Mielellään otetaan huomioon  ideoitanne ja toiveitanne!Tällä hetkellä hankkeen puitteissa kaikille sekä Kiteen päiväkodeissa että perhepäivähoidossa oleville yli 3-vuotiaille venäjänkielisille lapsille järjestetään oman äidinkielen tuokioita kerran viikossa. Pilottitoimintana järjestetään suomen kielen tuokioita kerran viikossa. Näillä tuokioilla opitaan suomen kieltä käyttäen tarvittaessa venäjän kieltä esim. käsitteiden selittämisessä. Ryhmissä, joissa on eniten venäjänkielisiä lapsia, on venäjänkielinen hanketyöntekijä tukemassa lapsen kielellistä kehitystä.  Hankkeen aikana kerhotoiminnan lisäksi tälle sivulle kootaan tietoja, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle että venäjänkielisten lasten vanhemmille.


***

Во время работы проекта создается модель работы с русскоязычным детьми, направленная на укрепление родного языка и поддержку изучения финского языка.С удовольствием возьмём во внимание Ваши идеи и пожелания!На данный момент в рамках проекта проводятся один раз в неделю занятия по родному языку для всех русскоязычных детей старше трёх лет, которые посещают детский сад или семейный детский сад города Китее. В качестве эксперимента один раз в неделю проводятся занятия по финскому языку. На этих занятиях во время изучения финского языка при необходимости используется русский язык, например, при объяснении понятий. В группах, в которых больше всего русскоязычных детей, работает русскоязычный работник проекта. Он поддерживает языковое развитие ребенка.Во время работы проекта, помимо занятий по русскому и финскому языкам, на эту страницу будет собираться информация, которая может быть полезной как для работников дошкольного образования, так и для родителей русскоязычных детей.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä