Varhaiskasvatuspalvelut

Syyslomaviikon 25. - 31.10.2021 hoidon järjestelyt

SYYSLOMAVIIKON 25. – 31.10.2021 TIEDOTE PÄIVÄHOITOA TARVITSEVILLE

Syyslomaviikolla ryhmiä yhdistellään pienten vuokkojen alueella ja isojen vuokkojen seuraksi tulevat myös esikoululaiset. Henkilöstöä on lomalla ja siksi on erityisen tärkeää, että siirrätte lapsestanne tarvittavat tiedot paikalla oleville henkilöille. Hoidon varaukset tehdään kaksi viikkoa etukäteen ja mahdolliset poissaolot ilmoitetaan kuten aiemminkin.

Koko syyslomaviikon poissaolosta hyvitetään palvelun tarpeen mukainen hyvitys 1-5 päivää, kun poissaolo on ilmoitettu 1.10.2021 mennessä.

Syyslomaviikolla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan ko. viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta).

Esioppilaiden päivähoito järjestetään Vuokkoharjun päiväkodissa, Kangasvuokkojen ryhmässä. Hoidon varaus tehdään samalla tavalla kuin esiopetukseen, eli kaksi viikkoa ennen. Koska esiopetuksen oma henkilöstö lomailee ko. viikolla, on tärkeää, että tieto lasten tarpeista siirtyy lomaviikon ryhmän henkilöstölle.

Hyvällä yhteistyöllä saamme viikosta miellyttävän kokemuksen meille kaikille.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen henkilöstö, päiväkodin johtaja Sari Kaurama 044 770 2101 ja varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén 044 770 2100.

Päivähoitopaikka

Hakeminen ja paikan vastaanottaminen

Paikkaa haetaan neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta.
Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on aika kaksi viikkoa.

Päätös päivähoidosta pyritään ilmoittamaan perheelle viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon alkamista.

Paikka on hyväksyttävä/hylättävä kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Päivähoitosuhde ja laskutus alkavat päätöksessä vahvistetun hoidon aloituspäivän mukaan.
Aloituspäivää voi siirtää enintään kuukaudella.

Perheeltä peritään käyttämättä jääneestä hoitopaikasta maksu jos paikkaa ei ole peruttu eikä vastaanotettu kuukauden kuluessa, tällöin myös päätös raukeaa.

Päivähoidon aloitus

Tervetuloa päivähoitoon

Ennen päivähoidon aloitusta perhe tekee ja allekirjoittaa palvelusuunnitelman päiväkodissa,
esimerkiksi tutustumisen yhteydessä. Suunnitelmaa tarkistetaan päivähoidon tarpeen muuttuessa.

Perhepäivähoidossa perhe tekee palvelusuunnitelman perhepäivähoidonohjaajan kanssa.

Meillä on käytössä Hyvä hoidon aloitus – malli. Päivähoidon aloitus suunnitellaan jokaisen lapsen osalta yksilöllisesti. Hoidon aloituksessa luodaan pohja kasvatukselliselle yhteistyölle. Kasvatuksellinen yhteistyö on vanhempien ja lapsen lähiaikuisten tietoista sitoutumista yhteiseen toimintaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.

Lapsen vastuukasvattaja ottaa perheeseen yhteyttä ennen päivähoidon aloittamista ja sopii ensimmäisen tutustumiskerran. Lapsen toivotaan tutustuvan hoitopaikkaan vanhempansa kanssa ennen päivähoidon alkamista. Ruokailu päivähoitopaikassa ei kuulu tutustumisjaksoon.

Tervetuloa päivähoitoon -esite

Keskeytykset ja hoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitosuhde irtisanotaan Web-palveluiden kautta tai kirjallisesti Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomakkeella, mielellään kaksi viikkoa ennen päivähoidon päättymistä.

Paikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Päivähoitomaksu peritään irtisanomispäivään saakka.

Jos jo päivähoidossa ollut lapsi on ilmoittamatta pois päivähoidosta kuukauden, voidaan päivähoidon tarve katsoa päättyneeksi.

Päivähoidon keskeytys Isyysrahakauden ajaksi

Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta päivähoitopaikkaan. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa isyysrahakauden aikana.

Isyysrahajaksoista johtuvasta keskeytyksestä/poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan kirjallisesti
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää (Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin lomake + liite isyysrahajaksosta).

Kun lapsi on kotona isyysrahakaudella, kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti.

Isyysrahajakso on enintään 54 arkipäivää (lauantai mukaan lukien) ja se pidetään lapsen ollessa
alle kaksi vuotta. Isyysvapaan voi jakaa 1-18 arkipäivää enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden
jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään kahteen jaksoon.

Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa isyysvapaan aikana.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä