Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.8.2020

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulotositteet tarkistetaan vuosittain elokuussa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuoisi. Indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tulevat voimaan 1.8.2020. Varhaiskasvatusmaksupäätökset tehdään sähköisesti.

Pyydämme toimittamaan tulotiedot oheisella Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomakkeella liitteineen 14.8.2020 mennessä. Tulotositteet voi myös lähettää sähköisesti web-palveluissa.

Paperisen lomakkeen ja tositteiden palautus: Kärkölän varhaiskasvatuspalvelut, Virkatie 1, 16600 Järvelä (tai suljetussa kuoressa päiväkotiin):

Tulotiedot tarkistetaan kaikilta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta ajoissa, peritään korkein maksu, jota ei muuteta takautuvasti.

Lisätietoja toimistosihteeri Minna Kemppaiselta, puh. 044 770 2133.

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin Tulotietojen tarkistus 010820.pdf
VARHAISKASVATUSHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN 2020 tiedote.pdf

Kesälomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 4.5.2020 mennessä

Lasten kesäajan poissaoloista ilmoittaminen 1.6 – 11.8.2020

Vuokkoharjun päiväkodissa hoidetaan 1.6. alkaen normaalitoiminnan lisäksi esioppilaiden päivähoito. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu Vuokkoharjun päiväkodissa.
Heinäkuussa 1.-31.7.2020 toiminta on päivystysluonteista.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa.

Kesäaika ja päivähoitomaksut:
Kesäkuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu
Heinäkuu: Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2019.
Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2019, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä toimistosihteeri Minna Kemppaiseen puh. 044 770 2133 (maksuton heinäkuu).
Jos päivähoitosuhde on alkanut viime syyskuussa tai sen jälkeen ja jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 1.-31.7.2020 ja koko kuukauden poissaolo on ilmoitettu 4.5. mennessä, hyvitetään koko heinäkuun maksu.
Elokuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu

2014 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat)
Esiopetuksen lukuvuosi on 12.8.2020- 4.6.2021.
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8.2020 alkaen ja palvelun tarve muutetaan 12.8.2020 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Mikäli lapsella ei ole hoidon tarvetta, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde (Web-palvelut)

2013 syntyneet (koulunsa 12.8.2020 aloittavat)
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8.2020, jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.2020. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2020 (Web-palvelut).

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 4.5.2020 mennessä.
Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä
Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.
Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Terveisin
Varhaiskasvatuspalvelut

Maakunnallisen varhaiskasvatuskyselyn tulokset 2019

Alkuvuonna 2019 toteutettiin maakunnallinen arviointikysely varhaiskasvatuksen huoltajille ja lapsille. Huoltajien vastauksien perusteella lasta hoidetaan hyvin, kasvuun ja kehitykseen on mahdollista saada tukea ja henkilöstö arvostaa huoltajien näkemystä. Piha-alueen turvallisuuteen ja monipuolisuuteen toivottiin kiinnitettävän vielä lisää huomiota. Yleisarvosanaksi Kärkölän varhaiskasvatus sai huoltajilta 8,91.


Varhaiskasvatuksen huoltajat 2019_Kärkölä.pdf

Lapset 2019_Kärkölä.pptx