Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen Talvilomatiedote 2024 (viikko 9)

 TALVILOMA 26.2. – 3.3.2024 (vko 9) 

 Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 20.2.2024 mennessä. 

 Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk 9 -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta Loma-ajan poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon sisaruksille -> Lähetä 

 Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja. 

 Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa 

  Päivähoidon ja koulun loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen päivähoidon tarvetta.  

 Varhaiskasvatusmaksusta annetaan hyvitystä, mikäli loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä ja huoltajat vähentävät sopimuksen mukaisia hoitotunteja kuukauden aikana.  

 Loma-aikana päivähoitotoimintaa supistetaan ja keskitetään Vuokkoharjun päiväkodissa ryhmiä yhdistelemällä. Myös esioppilaiden päivähoito toteutetaan päiväkodin puolella. 

 Talvilomaviikolla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan ko. viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta). 

   

Koko talvilomaviikon poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 1-5 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 20.2.2024 mennessä. 

 Vain koko viikon poissaolo oikeuttaa hyvityksiin!  

 PALVELUN TARVE: HYVITYS: 

 Palvelun tarve yli 146h/kk à viisi (5) maksutonta päivää 

 Palvelun tarve yli 85h/kk – enintään 146h/kk à kolme (3) maksutonta päivää  

 ja helmikuussa kuukauden tunnit enintään 125h/kk (146-21=125) 

 Palvelun tarve enintään 84h/kk à yksi (1) maksuton päivä  

ja helmikuussa kuukauden tunnit enintään 80h/kk (84-4=80) 

Kuukauden tunteja alentava osuus on laskettu siten, että enimmäistunnit (84 ja 146) on jaettu keskimääräisillä toimintapäivillä (=21) ja tämä tulos sitten kerrottu maksuttomien päivien määrällä. Tämä tuntimäärä on sitten vähennetty kuukausittaisista enimmäistuntimääristä. 

 Talvilomaviikon järjestelyistä tiedotamme 20.2.2024 jälkeen mahdollisimman pian. 

 

Esioppilaiden varhaiskasvatus talvilomaviikolla 2024 

Esioppilaiden päivähoito toteutetaan syyslomaviikolla Vuokkoharjun päiväkodissa 

Varhaiskasvatusmaksua alentavana tekijänä otetaan huomioon perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.  

Talvilomaviikon ajaksi varhaiskasvatusmaksu nousee, koska esiopetusta ei ole.  

Esiopetusikäisiltä peritään yleisten maksuperusteiden mukainen maksu.  

 Ajalle 2.2. – 3.3.2024 muutetaan päivähoitoa tarvitsevien ”eskarilaisten” palvelun tarpeet ja maksut seuraavasti: 

  

 

Vanha palvelun tarve 

 

 

Uusi palvelun tarve, viikko 9 

 

Alle 63 h/kk 

Maksu on ollut 40 % kokopäivämaksusta 

 

 

Varhaiskasvatus yli 84 h/kk – enintään 146h/kk 

Maksu on 80 % kokopäivämaksusta 

 

 

Yli 63 h/kk 

Maksu on ollut 60 % kokopäivämaksusta 

 

 

 

Varhaiskasvatus yli 146 h/kk 

Maksu on 100 % kokopäivämaksusta 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


JOULULOMA 23.12.2023 - 7.1.2024

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 24.11.2023 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

 

Päivähoidon ja koulun loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen päivähoidon tarvetta.

Lukuvuoden 2023-2024 loma-ajat: syysloma vk 43, joululoma 23.12.2023 - 7.1.2024, talviloma vk 9

Päivähoitomaksusta annetaan hyvitystä, mikäli loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä ja huoltajat vähentävät sopimuksen mukaisia hoitotunteja kuukauden aikana.

Loma-aikana päivähoitotoimintaa supistetaan ja keskitetään Vuokkoharjun päiväkodissa ryhmiä yhdistelemällä. Myös esioppilaiden päivähoito toteutetaan päiväkodin puolella.

Joululomalla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan ko. viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta).

Koko joululoman poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 2-10 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 24.11.2023 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja poissaoloja ei hyvitetä.

Vain koko loma-ajan poissaolo oikeuttaa hyvityksiin! Hyvitys jaetaan joulu- ja tammikuun laskuille. Yksittäisiä vapaapäiviä ei hyvitetä.

PALVELUN TARVE: HYVITYS:

Palvelun tarve yli 146h/kk kymmenen (10) maksutonta päivää

Palvelun tarve yli 85h/kk – enintään 146h/kk  kuusi (6) maksutonta päivää
Päivähoidon tarve enintään 84h/kk kaksi (2) maksuton päivä

Lomaviikon käyttämättä jääviä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaa

Joululomaviikon järjestelyistä tiedotamme 24.11.2023 jälkeen mahdollisimman pian.

 

Esioppilaiden päivähoitomaksut joululomalla 2023

Päivähoidon maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Joululoman ajaksi päivähoitomaksu nousee, koska esiopetusta ei ole.

Esiopetusikäisiltä peritään yleisten maksuperusteiden mukainen maksu.

Ajalle 23.12.2023 - 7.1.2024 muutetaan päivähoitoa tarvitsevien ”eskarilaisten” palvelun tarpeet ja maksut seuraavasti:

 

Vanha palvelun tarve

 

 

Uusi palvelun tarve, loman ajalta

 

Alle 63 h/kk

Maksu on ollut 40 % kokopäivämaksusta

 

 

Päivähoito yli 84 h/kk – enintään 146h/kk

Maksu on 80 % kokopäivämaksusta

 

 

Yli 63 h/kk

Maksu on ollut 60 % kokopäivämaksusta

 

 

 

Päivähoito yli 146 h/kk

Maksu on 100 % kokopäivämaksusta

 

Joulun odotus terveisin, Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2023 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Kärkölässä tarkastetaan kaikilta asiakkailta vuosittain uuden toimintakauden alkaessa. Pyydämme teitä toimittamaan viimeisimmät tulotiedot 25.8.2023 mennessä. Mikäli tietoja ei toimiteta määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Maksua ei korjata takautuvasti, vaan tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta.

Tulotietojen toimittaminen:

Ilmoittamalla web-palveluissa (tarkistathan samalla, että perheesi tiedot ovat ajantasalla)

• Kirjaudu web-palveluihin

• Klikkaa vasemmassa laidassa olevaa huoltajan nimi-palkkia ja valitse: Tulotiedot

• voit ilmoittaa tulosi lähettämällä liitteet TAI hyväksyä korkeimman maksun TAI

Toimittamalla liitteet postitse; Varhaiskasvatuspalvelut/Minna Vähä-Pietilä, Opintie 2, 16600 Järvelä TAI sähköpostitse minna.vaha-pietila@karkola.fi

Huom! Tulotietoja ei voi palauttaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle


Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11§ 3.mom.

• Lapsilisä

• Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki

• Kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus

• Lasten kotihoidon tuki

• Asumistuki

• Ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset

• Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut

• Sotilasavustus, rintamalisä

• Äitiysavustukset

• Opintoraha, Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä

• Toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus

• Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset

• Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus

• Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus

• Perhehoidon kustannusten korvaukset

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11§ Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon paitsi kyseisessä momentissa mainitut tulot.

Kesälomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 8.5.2022 mennessä

Lasten kesäajan poissaoloista ilmoittaminen 1.6 – 10.8.2022 

 

Vuokkoharjun päiväkodissa hoidetaan 1.6. alkaen normaalitoiminnan lisäksi esioppilaiden päivähoito. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu Vuokkoharjun päiväkodissa. 

Heinäkuussa 1.-31.7.2022 toiminta on päivystysluonteista. 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. 

 

Kesäaika ja päivähoitomaksut: 

Kesäkuu:  
jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu 

Heinäkuu:
Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2021 
Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2021, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä toimistosihteeri Minna Vähä-Pietilään puh. 044 770 2071 (maksuton heinäkuu). 

Jos päivähoitosuhde on alkanut viime syyskuussa tai sen jälkeen ja jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 1.-31.7.2022 ja koko kuukauden poissaolo on ilmoitettu 8.5.2022 mennessä, hyvitetään koko heinäkuun maksu. 

Elokuu:
jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu 

 
2016 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat) 

Esiopetuksen lukuvuosi on 10.8.2022- 3.6.2023. 

Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8.2022 alkaen ja palvelun tarve muutetaan 10.8.2022 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Mikäli lapsella ei ole hoidon tarvetta, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde (Web-palvelut). 

 
2015 syntyneet (koulunsa 10.8.2022 aloittavat) 

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8.2022, jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.2022. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2022 (Web-palvelut). 

 

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella 8.5.2022 mennessä. 

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo.

Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä 

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja. 

Tieto Edu ohjeet löytyvät: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa 

 

Terveisin varhaiskasvatuspalvelut 


 

Joululomakysely, ilmoita poissaolo 24.11.2021 mennessä


Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 24.11.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Koko joululoman poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 2-10 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 24.11.2021 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja poissaoloja ei hyvitetä. 

Vain koko loma-ajan poissaolo oikeuttaa hyvityksiin! Hyvitys jaetaan joulu- ja tammikuun laskuille. Yksittäisiä vapaapäiviä ei hyvitetä.


Lue lisää tiedotteesta: 

Joululomatiedote 2021.pdfEsioppilaiden syyslomaviikon 25. - 31.10.2021 tiedote

Esioppilaiden syyslomaviikon 25. - 31.10.2021 tiedote

SYYSLOMAVIIKON TIEDOTE ESIOPETUKSEN PÄIVÄHOITOA TARVITSEVILLE 2021

Syyslomaviikolla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan ko. viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta). Koko syyslomaviikon poissaolosta hyvitetään palvelun tarpeen mukainen hyvitys 1-5 päivää, kun poissaolo on ilmoitettu 1.10.2021 mennessä.

Päivähoito järjestetään Vuokkoharjun päiväkodissa, Kangasvuokkojen ryhmässä. Hoidon varaus tehdään samalla tavalla kuin esiopetukseen, eli kaksi viikkoa ennen. Koska esiopetuksen oma henkilöstö lomailee ko. viikolla, on tärkeää, että tieto lasten tarpeista siirtyy lomaviikon ryhmän henkilöstölle. Hyvällä yhteistyöllä saamme viikosta miellyttävän kokemuksen meille kaikille.

Lisätietoja antavat esiopetuksen henkilöstö, päiväkodin johtaja Sari Kaurama ja varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén.

Kesälomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 7.5.2021 mennessä

Lasten kesäajan poissaoloista ilmoittaminen 1.6 – 11.8.2021

Vuokkoharjun päiväkodissa hoidetaan 7.6. alkaen normaalitoiminnan lisäksi esioppilaiden päivähoito. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu Vuokkoharjun päiväkodissa.
Heinäkuussa 1.-31.7.2021 toiminta on päivystysluonteista.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa.

Kesäaika ja päivähoitomaksut:
Kesäkuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu
Heinäkuu: Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2020.
Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2020, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä toimistosihteeri Mirja Sevóniin puh. 044 770 2133 (maksuton heinäkuu).
Jos päivähoitosuhde on alkanut viime syyskuussa tai sen jälkeen ja jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 1.-31.7.2021 ja koko kuukauden poissaolo on ilmoitettu 7.5.2021 mennessä, hyvitetään koko heinäkuun maksu.
Elokuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu

2015 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat)
Esiopetuksen lukuvuosi on 11.8.2021- 4.6.2022.
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8.2021 alkaen ja palvelun tarve muutetaan 11.8.2021 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Mikäli lapsella ei ole hoidon tarvetta, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde (Web-palvelut).

2014 syntyneet (koulunsa 11.8.2021 aloittavat)
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8.2021, jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.2021. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2021 (Web-palvelut).

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella 7.5.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä
Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.
Tieto Edu ohjeet löytyvät: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa


Terveisin
Varhaiskasvatuspalvelut

Syyslomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 1.10.2021 mennessä

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 1.10.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk ->

Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka ->

Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa


Lue koko syyslomatiedote:

Syyslomatiedote 2021.pdf

Tietoa talvilomaviikon järjestelyistä ja toiminnan muutoksista

​TIETOA TALVILOMA AJAN JÄRJESTELYISTÄ JA MUUTTUNEISTA TOIMINTATAVOISTA 16.2.2021

* Talvilomaviikolla 1. – 7.3.2021 toimintaa järjestetään keskitetysti Vuokkoharjun päiväkodin tiloissa. Koska lasten hoidon tarve on vähäistä, olemme yhdistäneet pienten (0 – 3v.) ryhmän toimimaan yhdessä omalla alueellaan. Kangas- ja lapinvuokkojen ryhmät on yhdistetty samoin. Toiminta ei poikkea aiemmasta, koska muutenkin nämä ryhmät toimivat samoilla alueilla. Keltavuokkojen kanssa toimivat alppivuokot ja esiopetuksen hoitoa tarvitsevat. Tämänkin ryhmän koko on pieni normaalitilanteeseen verraten. Kaikkia ryhmiä on ohjeistettu toimimaan koronaohjeet huomioiden. Tämä tarkoittaa pienryhmien ja ulkoilun painottamista aina kun se on mahdollista. Hyvästä hygieniasta pidetään ehdottomasti huolta. THL:n ohjeiden mukaan kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.

 

* Vuoden 2021 alusta alkaen lasten merkkipäivät huomioidaan lauluin, leikein ja kortein. Olemme päättäneet, että makeisia tai muita herkkuja ei tarjota. Päätös perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen ruokasuositukseen ja sen toteuttamiseen meillä. Tässä ote suosituksesta; Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Maukas, värikäs, terveyttä edistävä ja monipuolinen ruoka oikea-aikaisesti tarjottuna tuottaa lapselle ruokailoa ja terveyttä.

 (Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus)

 

* Haluamme muistuttaa, että päiväkodin huoltoportin eteen pysäköiminen on kielletty. Muistattehan myös, että varhaiskasvatusikäisiä lapsia kuljetetaan autossa aina turvaistuimissa.

* Kiitos kaikille huoltajille hyvästä yhteistyöstä viimeisen vuoden haastavina aikoina. Toivottavasti avoin keskustelu ja yhdessä tekeminen lasten edun parhaaksi jatkuu edelleenkin.

Talvilomakysely, ilmoita poissaolo 4.2.2021 mennessä

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 4.2.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Koko talvilomaviikon poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 1-5 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 4.2.2021 mennessä.

Vain koko viikon poissaolo oikeuttaa hyvityksiin!


Lue lisää tiedotteesta:

Talvilomatiedote 2021.pdf

Joululomakysely, ilmoita poissaolo 1.12.2020 mennessä


Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 1.12.2020 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Koko joululoman poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 2-10 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 1.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja poissaoloja ei hyvitetä. 

Vain koko loma-ajan poissaolo oikeuttaa hyvityksiin! Hyvitys jaetaan joulu- ja tammikuun laskuille. Yksittäisiä vapaapäiviä ei hyvitetä.


Lue lisää tiedotteesta: 

Joululomatiedote 2020.pdf

KUTSUMME SINUT ARVIOIMAAN TOIMINTAAMME

Tavoitteenamme on varhaiskasvatuksen laadun jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme tämän arviointikyselyn 25.1. – 7.2.2021 välisenä aikana. Vastaamalla kyselyyn olet vaikuttamassa varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

 

Arviointikyselystä saadaan sekä kunta- että varhaiskasvatusyksikkökohtaiset tulokset. Kehitämme ja suuntaamme toimintaamme saadun palautteen perusteella.

 

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä (Kyselyn linkki avautuu ma 25.1 klo 8:00)

https://zef.fi/s/agqehlbl/

 

Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä!

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen


Petri Käkönen
Sivistysjohtaja

Kaija Lindén
Varhaiskasvatuksen johtaja

 

Syyslomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 28.9.2020 mennessä

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 28.9.2020 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk ->

Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka ->

Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa


Lue koko syyslomatiedote:


Syyslomatiedote 2020.pdf

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.8.2020

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulotositteet tarkistetaan vuosittain elokuussa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuoisi. Indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tulevat voimaan 1.8.2020. Varhaiskasvatusmaksupäätökset tehdään sähköisesti.

Pyydämme toimittamaan tulotiedot oheisella Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomakkeella liitteineen 14.8.2020 mennessä. Tulotositteet voi myös lähettää sähköisesti web-palveluissa.

Paperisen lomakkeen ja tositteiden palautus: Kärkölän varhaiskasvatuspalvelut, Virkatie 1, 16600 Järvelä (tai suljetussa kuoressa päiväkotiin):

Tulotiedot tarkistetaan kaikilta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta ajoissa, peritään korkein maksu, jota ei muuteta takautuvasti.

Lisätietoja toimistosihteeri Minna Kemppaiselta, puh. 044 770 2133.

Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin Tulotietojen tarkistus 010820.pdf
VARHAISKASVATUSHOITOMAKSUJEN TARKISTAMINEN 2020 tiedote.pdf

Kesälomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 4.5.2020 mennessä

Lasten kesäajan poissaoloista ilmoittaminen 1.6 – 11.8.2020

Vuokkoharjun päiväkodissa hoidetaan 1.6. alkaen normaalitoiminnan lisäksi esioppilaiden päivähoito. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu Vuokkoharjun päiväkodissa.
Heinäkuussa 1.-31.7.2020 toiminta on päivystysluonteista.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa.

Kesäaika ja päivähoitomaksut:
Kesäkuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu
Heinäkuu: Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2019.
Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2019, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä toimistosihteeri Minna Kemppaiseen puh. 044 770 2133 (maksuton heinäkuu).
Jos päivähoitosuhde on alkanut viime syyskuussa tai sen jälkeen ja jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 1.-31.7.2020 ja koko kuukauden poissaolo on ilmoitettu 4.5. mennessä, hyvitetään koko heinäkuun maksu.
Elokuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu

2014 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat)
Esiopetuksen lukuvuosi on 12.8.2020- 4.6.2021.
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8.2020 alkaen ja palvelun tarve muutetaan 12.8.2020 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Mikäli lapsella ei ole hoidon tarvetta, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde (Web-palvelut)

2013 syntyneet (koulunsa 12.8.2020 aloittavat)
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8.2020, jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.2020. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2020 (Web-palvelut).

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 4.5.2020 mennessä.
Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä
Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.
Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Terveisin
Varhaiskasvatuspalvelut

Maakunnallisen varhaiskasvatuskyselyn tulokset 2019

Alkuvuonna 2019 toteutettiin maakunnallinen arviointikysely varhaiskasvatuksen huoltajille ja lapsille. Huoltajien vastauksien perusteella lasta hoidetaan hyvin, kasvuun ja kehitykseen on mahdollista saada tukea ja henkilöstö arvostaa huoltajien näkemystä. Piha-alueen turvallisuuteen ja monipuolisuuteen toivottiin kiinnitettävän vielä lisää huomiota. Yleisarvosanaksi Kärkölän varhaiskasvatus sai huoltajilta 8,91.


Varhaiskasvatuksen huoltajat 2019_Kärkölä.pdf

Lapset 2019_Kärkölä.pptx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä