Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle

Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle

Lasta voidaan hoitaa kotona kotihoidon tuella. Lapsen huoltajat voivat valita yksityisen päivähoidon ja hakea siihen Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä yksityiseen päivähoitopaikkaan.

 • Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa.
 • Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Kärkölässä.
 • Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa. Tukea haetaan Kelan lomakkeella ja siihen haetaan kunnan hyväksymismerkintä varhaiskasvatuksen johtajalta.
 • Yksityisen hoidon kunnallista lisää maksetaan Kärkölässä lapsen kokopäiväisestä hoidosta tietyin perustein.
 • Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.

 

 • Yksityisen hoidon tuki: maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa. Tukea voi saada vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Lapsikohtainen yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon tuottajalle: yksityiselle päiväkodille, perhepäivähoitajalle tai kotiin palkatulle hoitajalle.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.
Yksityisen hoidon tuen päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.
Tukea haetaan Kelan lomakkeella. "Selvitys päivähoidon tuottajasta" -lomakkeeseen tulee kunnan hyväksymismerkintä. Perhe huolehtii myös kotiin palkattavan yksityisen perhepäivähoitajan työsopimuksesta ja eläkemaksuista

 • Yksityisen hoidon kunnallista lisää maksetaan Kärkölässä lapsen hoidosta tietyin perustein; jos lapsi on hoidossa yli 25 tuntia viikossa. Esioppilaille ei makseta yksityisen hoidon kuntalisää.
 • Yksityisen hoidon kuntalisän suuruus on 350 euroa.
 • Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta
 • Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.
 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa, mikäli hoitomuotona on päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito tai hoitajaksi on palkattu työsuhteinen hoitaja.

Kunnallisen lisän päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.

Lisätietoja yksityisestä päivähoidosta antaa

varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén p. 044 7702 100

Yksityinen perhepäivähoito

Kärkölän kunnan alueella toimii myös yksityisiä perhepäivähoitajia.

Yksityisen perhepäivähoitajan on ennen toimintansa aloittamista tehtävä kunnalle hakemus yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi ryhtymisestä. Perhepäivähoidon ohjaaja tarkistaa yksityisen perhepäivähoitajan kodin sekä rikosrekisteriotteen.

Perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea yksityiseen perhepäivähoitoon.
Tuen edellytyksenä on, että hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen, on yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi.

Tukea haetaan Kelan lomakkeella ja siihen haetaan kunnan hyväksymismerkintä varhaiskasvatuksen johtajalta. Sovittehan etukäteen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa tapaamisajankohdan, yhteystiedot kaija.linden@karkola.fi tai 044 770 2100

Lisätietoja yksityisestä perhepäivähoidosta saa Lahdenseudun yksityiset päivähoitajat ry:stä
puhelin 050 911 4904, lahdensyph(a)gmail.com, www.paivahoito.com.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä