Ajankohtaista opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittautuminen, iltapäiväkerhoon hakeminen

Lukuvuoden 2024–2025 koulutyö alkaa 7.8.2024

 

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN

Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Vuonna 2018 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 9.2.2024 sähköisesti https://peda.net/karkola/ko/ea (Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen). Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) haetaan samalla sähköisellä lomakkeella.

 

Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.

 

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

 

Kouluun ilmoittaudutaan viimeistään 9.2.2024 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta.

 

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

 

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.

 

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

 

Lisätietoja antavat rehtori, puh. 044 770 2134 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133.

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 9.2.2024 mennessä sivistysjohtajalle. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

 

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja, puh. 044 770 2130.

 

HAKEMINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.

 

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 13.00-17.00. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 euroa (0-4 tuntia/päivä).

 

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 9.2.2024 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 16. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa rehtorilta ja toimistosihteeriltä.

 

PÄIVÄHOITO

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa (Tee sähköinen hakemus).

 

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.

 

 


 

TIEDOTE ESIOPPILAIDEN VANHEMMILLE TOIMINNAN ALKAESSA 9.8.2023

Esiopetuspäätökset on lähetetty web-palveluihin viikoilla 20-21

Lapsenne aloittaa esiopetuksen esiopetuspäätöksessä ilmoitetussa esiopetusryhmässä 
 

9.8.2023 klo 9.00.  

Esiopetusaika päättyy klo 13.00.  

Esioppilaiden tilat ovat Kärkölän Yhtenäiskoulussa Keltasiivessä. 

 

Esiopetustiloihin tutustuminen on perjantai 4.8. klo 9.00 – 11.00. Tutustumisen aluksi kokoonnutaan liikuntahalliin. 

 

Jos lapsellenne on myös päivähoidon tarvetta, hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa ennalta ilmoitettujen hoidon tarpeiden mukaan aikaisintaan klo 6.30. Päivän aikana lapset ulkoilevat käyttäen koulun piha-aluetta. Samoin iltapäivisin ulkoilu tapahtuu koulun pihalla, josta lapsen voi hakea kotiin. Aamuhoito ennen klo 6.30 ja vuorohoito toteutetaan Vuokkoharjun päiväkodissa. 

 

Hoitoajat ilmoitetaan Tietoedun kautta aina edellisen viikon sunnuntaina 24.00 mennessä. Päivähoitopaikka pitää aina hakea ja jos tarve hoitoon loppuu, pitää paikka irtisanoa. 

 

Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta, sitä siis kannattaa lukea päivittäin. Wilma -tunnukset lähetetään koteihin kesän aikana. Toivottavaa on myös, että lapsen päivää koskevat asiat jaetaan puolin ja toisin keskustellen. Avoin vuorovaikutus lisää lapsen hyviä päiviä eskarissa. Aina on myös mahdollista soittaa ryhmän puhelimeen. 

 

Osa lapsista on kuljetusoppilaita. Kuljetuspäätökset postitetaan koteihin kesän aikana. Jos kuljetuksista tulee kysyttävää, ota yhteyttä Mirja Sevóniin 044 7702 133. 

 

Esiopetuksessa toteutetaan Kärkölän kunnan esi- ja perusopetussuunnitelmaa, johon voit tutustua kunnan sivuilla olevan linkin kautta tai suoraan peda.netistä (Kärkölä ->kasvatus ja opetus->opetussuunnitelma 2016). Päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla toteutetaan myös varhaiskasvatuslakiin perustuvaa 1.8.2017 voimaan tulleita valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa liitteineen. 

 

Oppiminen on iloinen asia ja uuden oppimisessa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat ratkaiseva tekijä. Tehdään tulevasta esiopetusvuodesta lapselle yhdessä merkityksellinen ja ikimuistoinen myönteinen kokemus, jota on mukava muistella tulevaisuudessa. 

 

 

Aurinkoisin terveisin 

 
Esiopetuksen henkilökunta 
Petri Käkönen, sivistysjohtaja 
Petri Kutinlahti, rehtori 
Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja 


 

Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittautuminen, iltapäiväkerhoon hakeminen

Lukuvuoden 2023–2024 koulutyö alkaa 9.8.2023

 

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN

Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Vuonna 2017 syntyneet lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 10.2.2023 sähköisesti https://peda.net/karkola/ko/ea (Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen). Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) haetaan samalla sähköisellä lomakkeella.

Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.

 

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan viimeistään 10.2.2023 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta.

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja antavat rehtori, puh. 044 770 2134 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133.

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 10.2.2023 mennessä sivistysjohtajalle. Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja, puh. 044 770 2130.

 

HAKEMINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti klo 13.00-17.00. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 euroa (0-4 tuntia/päivä).

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 10.2.2023 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 16. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa rehtorilta ja toimistosihteeriltä.

 

PÄIVÄHOITO

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa (Tee sähköinen hakemus).

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.

 


 

TIEDOTE ESIOPPILAIDEN VANHEMMILLE TOIMINNAN ALKAESSA 10.8.2022

Lapsenne aloittaa esiopetuksen esiopetuspäätöksessä ilmoitetussa esiopetusryhmässä  

10.8.2022 klo 9.00.  

Esiopetusaika päättyy klo 13.00.  

Esioppilaiden tilat ovat Kärkölän Yhtenäiskoulussa Keltasiivessä. 

 

Esiopetustiloihin tutustuminen on perjantai 5.8. klo 9.00 – 11.00. Tutustumisen aluksi kokoonnutaan liikuntahalliin. 

 

Jos lapsellenne on myös päivähoidon tarvetta, hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa ennalta ilmoitettujen hoidon tarpeiden mukaan aikaisintaan klo 6.30. Päivän aikana lapset ulkoilevat käyttäen koulun piha-aluetta. Samoin iltapäivisin ulkoilu tapahtuu koulun pihalla, josta lapsen voi hakea kotiin. Aamuhoito ennen klo 6.30 ja vuorohoito toteutetaan Vuokkoharjun päiväkodissa. 

 

Hoitoajat ilmoitetaan Tietoedun kautta aina edellisen viikon sunnuntaina 24.00 mennessä. Päivähoitopaikka pitää aina hakea ja jos tarve hoitoon loppuu, pitää paikka irtisanoa. 

 

Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta, sitä siis kannattaa lukea päivittäin. Wilma -tunnukset lähetetään koteihin kesän aikana. Toivottavaa on myös, että lapsen päivää koskevat asiat jaetaan puolin ja toisin keskustellen. Avoin vuorovaikutus lisää lapsen hyviä päiviä eskarissa. Aina on myös mahdollista soittaa ryhmän puhelimeen. 

 

Osa lapsista on kuljetusoppilaita. Kuljetuspäätökset postitetaan koteihin kesän aikana. Jos kuljetuksista tulee kysyttävää, ota yhteyttä Mirja Sevóniin 044 7702 133. 

 

Esiopetuksessa toteutetaan Kärkölän kunnan esi- ja perusopetussuunnitelmaa, johon voit tutustua kunnan sivuilla olevan linkin kautta tai suoraan peda.netistä (Kärkölä ->kasvatus ja opetus->opetussuunnitelma 2016). Päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla toteutetaan myös varhaiskasvatuslakiin perustuvaa 1.8.2017 voimaan tulleita valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa liitteineen. 

 

Oppiminen on iloinen asia ja uuden oppimisessa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat ratkaiseva tekijä. Tehdään tulevasta esiopetusvuodesta lapselle yhdessä merkityksellinen ja ikimuistoinen myönteinen kokemus, jota on mukava muistella tulevaisuudessa. 

 

 

Aurinkoisin terveisin 

 
Esiopetuksen henkilökunta 
Petri Käkönen, sivistysjohtaja 
Petri Kutinlahti, rehtori 
Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja 


 

Kesälomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 8.5.2022 mennessä

Lasten kesäajan poissaoloista ilmoittaminen 1.6 – 10.8.2022 

 

Vuokkoharjun päiväkodissa hoidetaan 1.6. alkaen normaalitoiminnan lisäksi esioppilaiden päivähoito. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu Vuokkoharjun päiväkodissa. 

Heinäkuussa 1.-31.7.2022 toiminta on päivystysluonteista. 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. 

 

Kesäaika ja päivähoitomaksut: 

Kesäkuu:  
jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu 

Heinäkuu:
Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2021 
Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2021, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä toimistosihteeri Minna Vähä-Pietilään puh. 044 770 2071 (maksuton heinäkuu). 

Jos päivähoitosuhde on alkanut viime syyskuussa tai sen jälkeen ja jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 1.-31.7.2022 ja koko kuukauden poissaolo on ilmoitettu 8.5.2022 mennessä, hyvitetään koko heinäkuun maksu. 

Elokuu:
jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu 

 
2016 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat) 

Esiopetuksen lukuvuosi on 10.8.2022- 3.6.2023. 

Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8.2022 alkaen ja palvelun tarve muutetaan 10.8.2022 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Mikäli lapsella ei ole hoidon tarvetta, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde (Web-palvelut). 

 
2015 syntyneet (koulunsa 10.8.2022 aloittavat) 

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8.2022, jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.2022. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2022 (Web-palvelut). 

 

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella 8.5.2022 mennessä. 

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo.

Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä 

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja. 

Tieto Edu ohjeet löytyvät: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa 

 

Terveisin varhaiskasvatuspalvelut 


 

Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittautuminen, iltapäiväkerhoon hakeminen

Lukuvuoden 2022–2023 koulutyö alkaa 10.8.2022


ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN

Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville
5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Vuonna 2016 syntyneet lapset
tulee ilmoittaa esiopetukseen viimeistään 11.2.2022 sähköisesti https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa/tsh 
(Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen).
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) haetaan samalla sähköisellä lomakkeella.

Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.

 

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna 7 vuotta täyttäviä sekä niitä aikaisemmin
syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan viimeistään 11.2.2022 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän
https://karkola.inschool.fi/ kautta.

Mahdollisista koulunaloitukseen liittyvistä tilaisuuksista ilmoitetaan huoltajille kevään aikana.

Huoltajan, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva
kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto sivistystoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Kärkölästä tai lapsi menee jostain
muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen
perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa.
Myös kaikkien paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan.

Lisätietoja antavat rehtori, puh. 044 770 2134 ja toimistosihteeri, puh. 044 770 2133.

 

VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN ILMOITTAMINEN

Tänä vuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole
koulussa, tulee ilmoittaa 11.2.2022 mennessä sivistysjohtajalle. Vaikeavammaisella tarkoitetaan
vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen
puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja, puh. 044 770 2130.

 

HAKEMINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen 1. ja 2. vuosiluokan
oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen päätöksellä opiskeleville oppilaille koulun
lukuvuoden aikana. Iltapäivätoimintaa järjestetään, jos toimintaan hakee vähintään 15 lasta
ja ellei toiminnan järjestämisen tarpeesta muuta johdu.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) pääsääntöisesti
klo 13.00-17.00. Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 100 euroa (0-4 tuntia/päivä).

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 11.2.2022 sähköisellä lomakkeella
Wilma-järjestelmän https://karkola.inschool.fi/ kautta. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan.
Päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta postitetaan kotiin viikolla 16.

Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa rehtorilta ja toimistosihteeriltä.

 

PÄIVÄHOITO

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli
päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole
ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden
viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakemus täytetään sähköisesti
osoitteessa: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa (Tee sähköinen hakemus).

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100.


 

Joululomakysely, ilmoita poissaolo 24.11.2021 mennessä


Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 24.11.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Koko joululoman poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 2-10 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 24.11.2021 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja poissaoloja ei hyvitetä. 

Vain koko loma-ajan poissaolo oikeuttaa hyvityksiin! Hyvitys jaetaan joulu- ja tammikuun laskuille. Yksittäisiä vapaapäiviä ei hyvitetä.


Lue lisää tiedotteesta: 

Joululomatiedote 2021.pdfEsioppilaiden syyslomaviikon 25. - 31.10.2021 tiedote

Esioppilaiden syyslomaviikon 25. - 31.10.2021 tiedote

SYYSLOMAVIIKON TIEDOTE ESIOPETUKSEN PÄIVÄHOITOA TARVITSEVILLE 2021

Syyslomaviikolla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan ko. viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta). Koko syyslomaviikon poissaolosta hyvitetään palvelun tarpeen mukainen hyvitys 1-5 päivää, kun poissaolo on ilmoitettu 1.10.2021 mennessä.

Päivähoito järjestetään Vuokkoharjun päiväkodissa, Kangasvuokkojen ryhmässä. Hoidon varaus tehdään samalla tavalla kuin esiopetukseen, eli kaksi viikkoa ennen. Koska esiopetuksen oma henkilöstö lomailee ko. viikolla, on tärkeää, että tieto lasten tarpeista siirtyy lomaviikon ryhmän henkilöstölle. Hyvällä yhteistyöllä saamme viikosta miellyttävän kokemuksen meille kaikille.

Lisätietoja antavat esiopetuksen henkilöstö, päiväkodin johtaja Sari Kaurama ja varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén.Syyslomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 1.10.2021 mennessä

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 1.10.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk ->

Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka ->

Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa


Lue koko syyslomatiedote:

Syyslomatiedote 2021.pdf

Kesälomakysely, ilmoita lapsen poissaolo 7.5.2021 mennessä

Lasten kesäajan poissaoloista ilmoittaminen 1.6 – 11.8.2021

Vuokkoharjun päiväkodissa hoidetaan 7.6. alkaen normaalitoiminnan lisäksi esioppilaiden päivähoito. Perhepäivähoidon varahoito toteutuu Vuokkoharjun päiväkodissa.
Heinäkuussa 1.-31.7.2021 toiminta on päivystysluonteista.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä kesäaikana on hyvä neuvotella erikseen varhaiskasvatuksen johtajan kanssa.

Kesäaika ja päivähoitomaksut:
Kesäkuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu
Heinäkuu: Maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2020.
Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon toisessa kunnassa ennen syyskuuta 2020, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä toimistosihteeri Mirja Sevóniin puh. 044 770 2133 (maksuton heinäkuu).
Jos päivähoitosuhde on alkanut viime syyskuussa tai sen jälkeen ja jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 1.-31.7.2021 ja koko kuukauden poissaolo on ilmoitettu 7.5.2021 mennessä, hyvitetään koko heinäkuun maksu.
Elokuu: jos lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolikas maksu

2015 syntyneet (päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat)
Esiopetuksen lukuvuosi on 11.8.2021- 4.6.2022.
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8.2021 alkaen ja palvelun tarve muutetaan 11.8.2021 alkaen esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus. Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä. Mikäli lapsella ei ole hoidon tarvetta, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde (Web-palvelut).

2014 syntyneet (koulunsa 11.8.2021 aloittavat)
Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8.2021, jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.2021. Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2021 (Web-palvelut).

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella 7.5.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä
Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.
Tieto Edu ohjeet löytyvät: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa


Terveisin
Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatus tiedottaa - Talvilomakysely, ilmoita poissaolo 4.2.2021 mennessä

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 4.2.2021 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon eri viikoille sekä sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Koko talvilomaviikon poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 1-5 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 4.2.2021 mennessä.

Vain koko viikon poissaolo oikeuttaa hyvityksiin!


Lue lisää tiedotteesta:

Talvilomatiedote 2021.pdf

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA - KUTSUMME SINUT ARVIOIMAAN TOIMINTAAMME

Tavoitteenamme on varhaiskasvatuksen laadun jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme tämän arviointikyselyn 25.1. – 7.2.2021 välisenä aikana. Vastaamalla kyselyyn olet vaikuttamassa varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

 

Arviointikyselystä saadaan sekä kunta- että varhaiskasvatusyksikkökohtaiset tulokset. Kehitämme ja suuntaamme toimintaamme saadun palautteen perusteella.

 

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä (Kyselyn linkki avautuu ma 25.1 klo 8:00)

https://zef.fi/s/agqehlbl/

 

Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä!

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen


Petri Käkönen
Sivistysjohtaja

Kaija Lindén
Varhaiskasvatuksen johtaja

 

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ 10.8.2020

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet 4.8. ja 10.8.2020 suosituksia, joita noudattamalla lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia.

Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Suosituksissa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä tehostettua siivousta. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

 Koulun tai varhaiskasvatuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

THL on lisäksi ohjeistanut ulkomailla palaavien omaehtoisesta karanteenista seuraavasti;

 Ohjeita Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Jos saavut Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin (Katso kohta: Maat, joista voi matkustaa Suomeen ja joihin Suomesta voi matkustaa).

Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa.

Huomioi että omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatkasi Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske (Katso kohta: Rajavalvonta ja matkustusrajoitukset ovat voimassa muiden maiden kohdalla).

Huomaa, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saat tartunnan tai että tartunta on itämässä. Jokaisella Suomessa asuvalla tai vierailevalla on yhteisvastuu siitä, että COVID-19 -epidemia ei kiihdy hallitsemattomasti.

Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan.

 • Suositeltavaa on, että muiden tartuntariskiä vähentääksesi et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyisit kotona omaehtoisen karanteenin aikana. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista kahden viikon ajan matkalta paluusi jälkeen.
 • Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista.
 • Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.
 • Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.
 • Vältä julkisen liikenteen käyttämistä.

Näihin yllä oleviin valtioneuvoston, THL:n ja OKM:n ohjeisiin pohjautuen on Kärkölän varhaiskasvatukseen tehty toimintaohje, jonka mukaan toimitaan.

 • Aamulla lapset otetaan vastaan keskitetysti klo 6.30 saakka (lapsia paikalla alle 10). Tämän jälkeen siirrytään omiin ryhmätiloihin työvuorojen mukaisesti. Perhepäivähoitaja ottaa lapset vastaan eteisessä, jotta vältytään käynneiltä sisätiloissa.
 • Iltapäivällä välipalan jälkeen lapset luovutetaan vanhemmille ulkona, jolloin vältetään ulkopuolisten ylimääräisiä sisällä käymisiä. Vuorohoidossa lapset luovutetaan mahdollisuuksien mukaan myös ulkona, jos lapsi haetaan ennen klo 19.30.
 • Hygieniasta huolehditaan toistuvalla, huolellisella käsienpesulla, jota valvotaan. Kaikki aikuiset pesevät kädet töihin tullessa ja sieltä lähdettäessä.
 • Vanhemmat pesevät lasten ja omat kädet päiväkotiin tullessa. Tätä varten eteiseen on varattu saippua ja kertakäyttöpyyhkeet käsidesin lisäksi.
 • Eteisissä on käsidesit, niiden täyttäminen tehdään joka päivä iltapäivällä, kun lapset ovat lähteneet ulos. Esiopetus toimii koulun käytänteiden mukaisesti.
 • Siistijä on antanut ryhmiin suihkupullot ja siivousliinat, joilla pyyhitään yhteiskäytössä olevat näppäimistöt ja puhelimen näyttö aina kun on lopettanut työskentelyn. Siivousta koko talossa tehostetaan tarpeen mukaan.
 • Lapsiryhmät toimivat lainmäärittämien ryhmäkokojen mukaan
 • Toiminta tulee kuitenkin toteuttaa siten, että aina kun se on mahdollista, käytetään pienryhmiä, joiden kanssa toimii yksi aikuinen. Retket pihan ulkopuolelle ovat nyt suositeltavia turvallisuus huomioiden. Muutakin ulkona tapahtuvaa toimintaa suositellaan lisättäväksi.” Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja ja luontoympäristöjä. Luonnon tutkiminen sekä metsäretket sopivat hyvin varhaiskasvatukselle asetettujen yhteisten tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden toteuttamiseen. Lähistön rakennetussa ympäristössä voidaan harjoitella esimerkiksi turvallisen liikkumisen sääntöjä ja lähiympäristön rakennukset voivat tarjota mahdollisuuksia kulttuuriperintöön tutustumiseen. Ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan sekä yhteistyötaitoihin liittyvien tavoitteiden mukaiseen toimintaan.”
 • Toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon toimintojen porrastaminen; kaikkia käytössä olevia tiloja käytetään pienryhmien kanssa ja aikuinen ohjaa ja valvoo tilassa tapahtuvaa toimintaa. Suunnitelmien tulee olla kaikkien ryhmässä/alueella työskentelevien tiedossa, jotta tiloja voidaan käyttää tehokkaasti jakamiseen.
 • Ulkoiluun lähteminen porrastetaan ja ulkovalvonnassa pitää olla mahdollisimman paljon aikuisia. Lasten lepohetket toteutetaan normaalisti.
 • Ruokailu tapahtuu ryhmätiloissa porrastaen, turhaa pöydässä istumista pitää välttää ja siirtyminen lepohetkelle tapahtuu joustavasti ruuhkia välttäen. Esiopetuksessa toimitaan koulun ohjeistuksen mukaisesti ja ruokailu tapahtuu luokkatiloissa. Välipalan jälkeen lähdetään ulkoilemaan. Poikkeuksen aiheuttavat vain rajuilma tai -sade, ukkonen, poikkeuksellinen helle tai pakkanen.
 • Henkilökunnan ruokailussa ja tauoilla huolehditaan turvallisuudesta turvavälejä pitämällä.
 • Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Perheen muidenkin varhaiskasvatuksessa olevien lasten jäämistä kotiin suositellaan, kunnes testitulos on valmistunut.

 

 

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen palataan hallitusti 14.5.2020 alkaen

Valtioneuvosto on päättänyt purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Välttämätöntä perustetta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitustoimille nykymuodossaan ei ole enää 13.5.2020 jälkeen. Soveltamisasetuksen päätyttyä päiväkotien osalta Valtioneuvoston suositus lasten kotona hoitamisesta päättyy ja perusopetus jatkuu lukujärjestysten mukaisesti torstaista 14.5.2020 alkaen. Koulukuljetukset toteutetaan olemassa olevien ja aiemmin voimassaolleiden aikataulujen ja reittien mukaisesti 14.5.2020 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyistä, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Tilanne edellyttää varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjältä korostettua turvallisuudesta huolehtimista. Se tarkoittaa, että toiminnassa vältetään tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestetään toiminta- ja opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä sekä huolehditaan tehostetusti hygieniasta. Näitä edellytettyjä tavoitteita toteutetaan niin hyvin kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen osalta opetusryhmät pidetään erillään ja siirtymissä noudatetaan turvaetäisyyksiä koko toiminta-/koulupäivän ajan. Väljyyttä toteutetaan siirtämällä tarvittava määrä varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta toteutettavaksi väliaikaisissa opetustiloissa tai ulkona. Välitunnit toteutetaan opetusryhmäkohtaisina vuoroina. Ruokailut toteutetaan opetustiloissa kertakäyttöastioista. Vuosiluokkien 0-4 oppilaat syövät opetustilaan kuljetetun oppilaskohtaisen annosateriansa. Vuosiluokkien 5-9 oppilaat noutavat ateriansa ruokalasta opetusryhmänsä ateriannoutovuorolla ja ruokailevat opetustilassaan. Koulukuljetukset tullaan järjestämään Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymältä tämän viikon aikana saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Terveysviranomaisten näkemyksen mukaan lähiopetuksen ja normaalin varhaiskasvatustoiminnan jatkaminen on turvallista lapsille, nuorille ja henkilöstölle. Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä astuvat voimaan normaalit läsnä- ja poissaolosäädökset. Sairaana ei edelleenkään tulla päivähoitoon tai kouluun.

Niiden huoltajien, jotka aikovat hoitaa lapsensa kotona toukokuun loppuun tai 30.6.2020 asti, tulee ilmoittaa lapsen poissaolo varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän TietoEdun kautta 7.5.2020 klo 16.00 mennessä. Varhaiskasvatuksen kesäpäivystyksen osalta 1.-31.7.2020 läsnä- ja poissaoloajat ilmoitetaan asiasta aiemmin annetun ohjeen mukaisesti.

Esi- ja perusopetuksen osalta esimerkiksi sairaus, tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Niiden huoltajien, joiden lapsi ei riskiryhmään kuuluvana tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia pysty osallistumaan lähiopetukseen 14.-30.5.2020 tai jotka aikovat hoitaa lapsensa opetuksen kotona (kotiopetus) toukokuun loppuun saakka, tulee tehdä asiasta ilmoitus rehtorille tai varhaiskasvatuksen johtajalle (esioppilaat) Wilman välityksellä 7.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Edellä mainitulla varmistamme sen, että voimme ottaa huomioon mahdolliset asiakasmäärämuutokset käytännön varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetusjärjestelyjen toteuttamisessa.

Tänä keväänä ei järjestetä toiminta- tai lukuvuoden päättäjäisjuhlia. 

 

Ystävällisin terveisin

Sivistysjohtaja Petri Käkönen

Rehtori Anneli Luostarinen 

 

Varhaiskasvatuksen päivähoito- ja koululaisten iltapäivätoiminnan maksut koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa

Kunnanhallitus päätti 30.3.2020, että vallitsevista poikkeusoloista johtuen Kärkölän kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksista poiketaan seuraavalla tavalla:
1) Niiltä huoltajilta, jotka hoitavat lapsensa kotona ei peritä päivähoitomaksu-ja poikkeusolojen aikana alkaen 16.3.2020. Yksittäisten hoitopäivien tarve tulee ilmoittaa etukäteen, jotta ne voidaan huomioida palvelun järjestämisessä.

2) Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuneilta, jotka eivät ole osallistuneet toimintaan 18.3.2020 alkaen ei peritä maaliskuulta asiakasmaksuja. Asiakasmaksua ei peritä kalenterikuukaudelta, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan tai osallistuu siihen alle 10 toimintapäivänä huhtikuusta alkaen.

Kunnanhallitus päätti, että edellä mainitut poikkeukset ovat voimassa poikkeusolojen ajan, joiden päätyttyä palataan asiakasmaksujen osalta normaaliin käytäntöön.

Päätös kokonaisuudessaan luettavissa Kärkölän kunnan sivuilta (§ 52):

http://karkola.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&pvm=30%2e3%2e2020%2018%3a00

17.3.2020 VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA – KORONAVIRUS

Suositukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Valtioneuvosto linjasi siis eilen varhaiskasvatuksen osalta seuraavasti:” Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.”

Kärkölän kunnassa esiopetusta järjestetään lähiopetuksena Keltasiivessä. Valtioneuvoston suosituksena kuitenkin on, että jos huoltajien on mahdollista pitää lapsi kotona, niin hän ei osallistuisi esiopetukseen. Tämän vuoksi olemme tänään olleet yhteydessä huoltajiin toiminnan järjestämisen vuoksi.

Varhaiskasvatusta järjestetään tarpeen mukaan kaikissa toimintayksiköissä huomioon ottaen valtioneuvoston ohjeistus. Hoidon tarpeet ilmoitetaan sähköisesti TietoEdun kautta ja tällä hetkellä pidempiaikaiset poissaolot tarvittaessa suoraan omaan ryhmään (ilmoitus, joka koskee jo sulussa olevaa aikaa).

Sairasta lasta ei saa missään tapauksessa tuoda päivähoitoon.

Kannattaa seurata kunnan tiedottamista kunnan sivuilta, facebookista, Wilmasta, peda.netistä  ja päiväkodin ilmoitustauluilta.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén 044 770 2100, kaija.linden@karkola.fi

Päiväkodin johtaja Sari Kaurama 044 770 2101, sari.kaurama@karkola.fi

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaan

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Tavoitteena on, että lasten tiedot ovat Vardassa huhtikuun loppuun mennessä.

Varda on uusi kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta. Varda tulee sisältämään perustietoja varhaiskasvatustoimijoista, toimipaikoista, henkilöstöstä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. 

Tietovarannon pohjalta muun muassa edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä tietojen tallentamiseen 

Kärkölän kunta siirtää lasten henkilötietoja operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla nyt vuoden 2019 alusta alkaen. Tavoitteena on, että lasten tiedot ovat Vardassa huhtikuun loppuun mennessä. 

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien, mistä Opetushallitus ja Kärkölän kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Vardaan tallennetaan lapsesta seuraavat henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto. 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot. 

Opetushallitus tiedottaa myöhemmin keväällä, miten huoltajat pääsevät näkemään lapsensa tiedot Vardasta.

Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén, puh. 044 770 2100 


Vardan tietosuojaseloste:
Vardan tietosuojaseloste.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä