Lisäkirjallisuutta

Kirjallisuutta maahanmuuttajien oppimisvaikeuksiin

Anu Arvonen  Liisa Katva  Anne Nurminen

Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen

"Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen on ongelmallista soveltumattomien menetelmien vuoksi. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen välineet ovat kieli- ja kulttuurisidonnaisia eivätkä sellaisinaan sovellu maahanmuuttajien arviointiin. Tästä seuraa, että maahanmuuttajien osuus erityisoppilaista on joko kohtuuttoman suuri tai erityisopetuksellista tukea ei tarjota, vaikka oppilas sitä tarvitsisi.

Tässä kirjassa kuvataan konkreettisten esimerkkien avulla tuloksekasta maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien arviointityötä, arviointivälineiden käyttöä ja arviointiprosessien etenemistä ohjaus-, tuki- ja kuntoutuspalveluihin asti.

Kirja on tehty yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa."

Kysymyksiä kohtaamassa – Opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville

Tämä opas on syntynyt oppilaitosten arjen tarpeisiin. Sen tarkoitus ei ole antaa yksiselitteisiä tai oikeita vastauksia esitettyihin kysymyksiin, sillä aina niitä ei ole. Toivomme kuitenkin, että siitä on apua tilanteissa, joista maahanmuuttajia kohtaavalla opettajalla ei ole vielä riittävää kokemusta. Eri tilanteista selviää usein myös käyttämällä maalaisjärkeä ja rohkeasti kysymällä.

Oppaan kysymykset on jaoteltu kolmeen kategoriaan, jotka ovat: Kulttuuri ja tavat, Suomalainen opiskelukulttuuri ja sen noudattaminen sekä Käytännön asiat.

Askelia aktiivisuuteen 3

Askelia aktiivisuuteen 3 on jatkumoa edellisille saman sarjan kirjoille. Hankkeen tavoitteena oli luoda ja pilotoida maahanmuuttajakoulutuksiin käytännön toimintamalli, joka ylittää oppiaineiden rajat ja ohjaa kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Hankkeessa keskityttiin koulutusten sisältöjen uudenlaiseen toteuttamistapaan, jonka tarkoituksena on parantaa opiskelijan itsenäisen toiminnan ja oppimisen ja opitun soveltamisen taitoja, jotka ovat olennaisen tärkeitä mm. työelämässä tai ammatilliseen aikuiskoulutukseen hakeutumisessa ja niissä menestymisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä