Perustaso A1-A2

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hankkeessa on tuotettu suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä videoita. Videoissa aiheena mm. lasten oikeudet ja kasvaminen, työnhaku ja työn tekeminen Suomessaverotus ja hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteet..
Videot on käännetty tai tekstitetty suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, kurdiksi, arabiaksi, dariksi, kurmandziksi, somaliksi ja venäjäksi

Yhteiskuntavideot löytyvät alla olevasta linkistä:
https://www.youtube.com/channel/UCNoXocZGaydlKyO9FbN_Jwg/feed

Odotan aurinkoa: Selkokielisiä tarinoita Suomeen tutustumisesta

Tiina Valkendorff, Päivi Ruutiainen & Anna Louhensalo (toim.)

Kirja Odotan aurinkoa on selkokielinen teos.
Selkokieli on helposti luettavaa ja ymmärrettävää suomen kieltä.

Kerromme kirjassa maahanmuuttajanuorten tarinoita.
He ovat juuri muuttaneet Suomeen.
Kirjassa kuvataan heidän suhdettaan Suomeen ja suomalaisuuteen.
Tarinoissa nuoret kertovat kotimaastaan lähtemisestä ja Suomeen sopeutumisesta.
He kertovat myös ystävyydestä, ruuasta, rakkaudesta, rasismista ja toivosta.

Liikettä lukutaitoon -materiaali kehittyvän kielitaidon arviointiin

Liikettä lukutaitoon! -kartoitusmateriaali sisältää vaikeutuvia tekstejä ja tehtäviä kehittyvän lukutaidon prosessiarviointiin. Materiaali on osa Espoon kaupungin kieli- ja kulttuuriryhmien vastuualueen hanketta Edetään Espoossa. Hanke on saanut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Materiaalia voidaan käyttää kolmannesta luokasta ylöspäin. Tehtävät soveltuvat sekä suomea äidinkielenään puhuville että maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Erityisen hyvin materiaali toimii oppilailla, joilla on lukemisen kanssa pulmia. Edistymisen seuraaminen kannustaa sekä oppilasta että opettajaa. Kartoitusmateriaalin avulla voidaan seurata yksittäisen oppilaan kehittymistä lukijana tasolta toiselle.
Materiaali ei korvaa jo käytössä olevia normeerattuja lukukokeita. Se antaa kuitenkin uutta tietoa lukutaidon kehittymisestä. Keskeisenä tavoitteena on tavoitella ”oman oppimisensa omistajuutta”, jossa oppilas huomaa edistymisensä ja myönteinen minäkuva kannustaa lukuharrastuksen pariin.

Perustaso A1-A2

 • Yle kielikoulu
  • Yle Kielikoulu  Yle Språkskolan on palvelu, jossa voit opiskella suomea tai ruotsia katselemalla Ylen videosisältöjä sovelluksessa tai selaimella. 
 • Luki-Luukas
  • Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto
 • Oikeasti aikuisten I
  • Tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen
 • Oikeesti aikuisten II
  • Harjoituksia suomen kielen opetukseen
 • Oikeesti aikuisten III
  • Suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen
 • Suomea ole hyvä
  • Suomea aikuisille maahanmuuttajille: Alkeistasolta keskitasolle
 • Ymmärrä suomea!
  • Luetun ymmärtämiskurssi maahanmuuttajille
  • Kielioppi
 • MoniNetin suomen kielen opiskeluympäristö. Opiskelukappaleet kertovat maahanmuuttajan elämästä Lapissa
 • Astevaihtelut (k, t, p, ng, nk jne.) 
 • Elämä tarinaksi
  • Suunnattu aikuisille maahanmuuttajille joko itsenäiseen opiskeluun tai ryhmäopetukseen. Materiaali täydentää Opetushallituksen kustantamaa Elämä tarinaksi –oppikirjaa
 • Suomen kieli: Verbien aikamuodot
  • Videolla käydään lävitse verbien aikamuotoja: preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti
 • Tavataan taas!
  • Helsingin yliopiston kehittämä suomen kielen oppimateriaalisivusto (saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi)
 • Aika ja avaruus
  • Materiaali syventää ja selkeyttää käsitystä aurinkokunnan olemuksesta ja on digitaalinen oppimateriaali, joka johdattaa oppilaan tutustumaan aurinkokuntaan elämyksellisellä tavalla
  • Materiaalin on tarkoitettu suomea toisena kielenään puhuville oppilaille. Kieli on pyritty pitämään yksinkertaisena, mutta silti havainnollisena.
 • Kaupunkielämää 1800-luvun Suomessa

  • Oppimateriaali vie oppilaat virtuaaliselle vierailulle kaupunkielämän arkeen 1800-luvun Turussa.
  • Soveltuu sekä nuorille että aikuisille maahanmuuttajille ja tukee kielen oppimista sekä kartuttaa historian keskeistä sanastoa.
 • Kielikarhu
  • Tehtävissä kerrataan sekä sanastoa että kielitiedon teemoja, ja oppilaat pääsevät harjoitusten parissa lukemaan, kirjoittamaan ja kuuntelemaan teemaan liittyviä tekstejä.
 • Oma city - kaupunkiseikkailu
  • Oma city – kaupunkiseikkailu on 5-6-luokkalaisille maahanmuuttajanuorille suunnattu yhteiskuntaopin oppimateriaali.
  • Opastaa oppilasta tuntemaan suomalaisen yhteiskunnan rakennetta lapsen ja nuoren näkökulmasta.
 • Sanapaja
  • Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. 
 • Supisuomea
  • Yleisradion suomen ja suomenkulttuurin oppimateriaali aikuisille opiskelijoille.
  • Kurssimateriaaliin kuuluu verkkokielikurssin lisäksi 12-osainen tv-sarja, jota voi katsoa sivustolla.
 • Puhutaan
  • Puhekielen harjoittelupeli tasolle A1
 • Pedagogiset pihapelit
  • Pedagogiset pihapelit – mitä ne sellaiset ovat? Suomen Ladun perheliikunta vei muutama vuosi sitten Afrikan Tähden, Kimblen ja muistipelin ulos. Nyt Ulko-opet ry:n taitavat Ulla Myllyniemi ja Virpi Jussila ovat tehneet 10 upeaa pedagogista pihapeliä. Tässä ne tulevat! Ohjeet ovat ladattavissa Ulko-opet ry:n sivuilta ja linkit pdf-muotoisiin ohjeisiin löytyvät myös jokaisen pelin kohdalta.

Kirjallisuutta: Suomen kielioppia ulkomaalaisille

Leila White

Suomen kielioppia ulkomaalaisille

"Suomen kielioppia ulkomaalaisille esittelee havainnollisesti ne suomen kieliopin keskeiset asiat, joiden tunteminen on välttämätöntä, jos haluaa ymmärtää tavallista, korrektia yleiskieltä ja kirjoitettua asiasuomea.

Kirjan luvut ovat yhtenäisiä, itsenäisiä kokonaisuuksia, joten kirja sopii suomea jo osaavillekin ulkomaalaisille käsikirjaksi, josta on helppo kerrata ja tarkistaa kieliopin perusasioita.

Vasta-alkajille kirja on helppokäyttöinen suomen kielen opintojen tuki, sillä sanojen eri muodot ja lauserakenteet on esitetty selkeiden kaavioiden, taulukoiden ja monien esimerkkien avulla."

Suomen kielioppia ulkomaalaisille
( https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/suomen-kielioppia-ulkomaalaisille )

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä