Mediakasvatus

Vastuu lukijalla – kenen uutisiin voit luottaa -kurssipaketti

Vastuu lukijalla – kenen uutisiin voi luottaa?” on matalan kynnyksen medialukutaitokurssi aikuisille. Sen kehitti ja pilotoi Kansanvalistusseura (KVS) yhdessä Helsingin työväenopiston ja Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hankkeen kanssa.

Lue lisää Vastuu lukijalla -- kenen uutisiin voit luottaa -kurssista täältä.

Kenen äänellä? − eettiseen viestinnän oppimateriaali yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Mitä kuvat kertovat? Onko yksityisyyden suoja erilainen eri ihmisille? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Miten viestimme eettisesti?

Interpedian eettisen viestinnän oppimateriaalin tavoitteena on herättää oppilaita pohtimaan lasten ja nuorten kuvien ja tarinoiden käyttöä mediassa, yksityisyyden suojaa sekä median luomia mielikuvia kehitysmaista. Materiaalin tarkoitus on myös saada oppilaat kiinnostumaan kehitysmaiden nuorten arjesta ja todellisuuden moninaisuudesta sekä pohtimaan lapsen oikeuksia, stereotypioita ja maailman eriarvoisuutta.

Aineisto koostuu Nepalissa kuvatusta videosta, jossa kerrotaan lapsityöläisten oikeuksien puolesta tehtävästä työstä, sekä oppimateriaalista, jossa pohditaan yksityisyyden suojaa, kuvien merkitystä ja niiden luomia mielikuvia sekä lapsen oikeuksien puolesta vaikuttamista. Video ja oppimateriaali alla.

Liitteet:

Kenen äänellä oppimateriaali

Med vems röst?

Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation – video och läromedel för högstadiet och andra stadiets utbildning

Vad berättar bilderna? Är integritetsskyddet olika för olika människor? Hurdana bilder skapar medierna av utvecklingsländerna? Hur kommunicerar man etiskt?

Syftet med Interpedias material för undervisning i etisk kommunikation är att hos eleverna väcka tankar om bruket av bilder på och berättelser om barn och unga i medierna, om integritetsskyddet och om de bilder som medierna skapar av utvecklingsländerna. Materialet vill också väcka elevernas intresse för de ungas vardag i utvecklingsländerna och verklighetens mångformighet. Det lyfter också fram barnens rättigheter, olika stereotypier och ojämställdheten i världen.


Liitteet:

Med vems röst?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä