Toimintaohjeet väkivalta-ja uhkatilanteisiin

Mahdollisissa uhkaavissa tilanteissa on hyvä säilyttää oma rauhallisuus. Ele-ja liikekielen on hyvä olla hillittyjä ja neutraaleja. Tunnetilan pahoittelu ja vastapuolen myötäily osoittavat uhkaajalle, että häntä kuunnellaan ja hänet otetaan todesta. Joskus tilanteet voivat kehittyä niin arvaamatta, että puheella rauhoittelusta ei ole apua. Silloin on oikeus turvautua itseään tai toista puolustaakseen voimakeinoihin pienintä mahdollista voimaa käyttäen. Tapauskohtaisesti on kuitenkin syytä harkita tarkkaan, kannattaako voimankäyttöoikeutta käyttää vai onko turvallisempi vaihtoehto kutsua paikalle esimerkiksi vartija tai poliisi.

Väkivaltaisessa tai uhkaavassa tilanteessa:
 • Säilytä malttisi, älä provosoidu
 • Peräänny ja pidä turvaväli, jos voit
 • Pidä kädet näkyvissä
 • Älä käännä selkääsi
 • Vältä äkkinäisiä liikkeitä ja tuijottamista
 • Rauhoita puhumalla selkeästi, lyhyesti ja myötäillein, älä keskeytä
 • Istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos uhkaaja nousee
 • Pyri voittamaan aikaa niin, että muita tulisi paikalle
 • Kiinnitä ympäristön huomio tapahtumaan
 • Hälytä lisäapua heti kun voit
 • Pyri hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa
 • Pyri irrottautumaan otteesta
 • Pakene heti, jos tilanne näyttää muuttuvan vaaralliseksi
Väkivaltatilanteen jälkeen:
 • Väkivalta- tai uhkatilanteessa kohdannutta ei saa koskaan jättää yksin.
 • Mikäli tilanteessa on syntynyt fyysisiä vammoja, niiden ensihoidosta ja jatkohoidosta huolehditaan saattamalla uhri hoitoon tai soittamalla ambulanssi.
 • Silminnäkijöiden nimet otetaan ylös.
 • Rikosilmoituksen voi tehdä poliisille aina, kun on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen.
 • Tapahtuneesta ilmoitetaan aina koulutuksen vastuuhenkilölle.

Koulutuksen järjestäjän vastuu väkivaltaisen tai uhkaavan tilanteen jälkihoidossa:

Väkivalta- ja uhkatilanteiden jälkeen on erityisen tärkeää huolehtia väkivallan kohteeksi joutuneiden tai vakavassa uhkatilanteessa olleiden henkilöiden ja ryhmien jälkihoidosta. Lisäapuna jälkihoitoon voidaan käyttää terveyskeskusta, työterveyshuoltoa tai opiskelijaterveydenhuoltoa. Suurempaa joukkoa koskettaneissa vakavissa tilanteissa lisäapua voidaan hakea myös erikoistuneilta ammattitahoilta.
 • Käy väkivalta tai uhkatilanne läpi osallistujan kanssa
 • Järjestä ryhmälle tarvittaessa jälkihoito.
 • Tee tapahtuneesta raportti uhkatilanteesta (lataa raporttipohja tästä).
 • Tue ja kunnioita uhkatilanteeseen joutuneita.
 • Muista vaitiolovelvollisuus 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä