Saavutettavat opetusmateriaalit

Saavutettavuus muodostuu pienistä asioista

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta (digipalvelulaki) velvoittaa Kansalaisfoorumia oppilaitoksena tekemään digitaalisista palveluistaan saavutettavia. Saavutettavuus on digitaalista esteettömyyttä, ja tarkoittaa käytännössä palveluiden tekemistä selkeämmiksi ja helppokäyttöisemmiksi kaikille. 

Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan kaikkea julkaistua materiaalia: Kansalaisfoorumissa siihen kuuluvat kotisivut, koulutuksiin ja kursseille ilmoittautumisen prosessi, kotisivuilla julkaistavat pdf:t ja lomakkeet, palautekyselyjärjestelmä sekä koulutuksissa jaettavat ja esitettävät materiaalit. Poikkeuksena sallitaan koulutusmateriaalit, joita käytetään kertaluontoisesti ja rajatun käyttäjäryhmän kesken. Jos materiaaleja käytetään toistuvasti, niiden saavutettavuus tulee varmistaa.

Näin parannat saavutettavuutta:

 • Suunnittele koulutuksen rakenne ja materiaalit selkeiksi kaikille. 
 • Valitse käytettävät ohjelmat, materiaalien ja tehtävien jakotavat ja muodot hyvissä ajoin, ja tiedota niistä etukäteen osallistujille esimerkiksi kurssikirjeen yhteydessä. 
 • Kirjoita hyvää kieltä, käytä selkeitä lauserakenteita ja laadi johdonmukaisia ohjeita. 
 • Laita mahdolliset lähdelinkit erikseen yhteen paikkaan. Kerro selkeästi ja yksilöiden, mihin linkki johtaa (ei "Lue lisää täältä" vaan esim. "Lue lisää THL:n verkkosivuilta"). 
 • Anna osallistujille aikaa materiaalien haltuunottoon.  
 • Tarjoa vaihtoehtoja oppimateriaaleihin ja suoritustapoihin. Esimerkiksi tehtävien palautukseen eri muodoissa sekä luentojen kuuntelemiseen myös tallenteena. Tarjoa tekstitiedostot niin, että niitä voi myös kuunnella, esim. Word Online-tiedostona Syventävässä lukuohjelmassa) 


Tee jaettavat tiedostot (Word, PDF, PowerPoint-esitykset) saavutettaviksi:
 
 
Tekstitiedostot (esim. Word)

 • tekstit ovat selkeää ja hyvin kirjoitettua kieltä 
 • tekstin osiot on tekstinkäsittelyohjelmassa eroteltu otsikkotyyleillä ja leipätekstiksi 
 • riittävä kirjasinkoko leipätekstissä, esim. 12 
 • riviväli enemmän kuin 1 ja kappaleiden väleissä isommat välit 
 • tekstin värin kontrasti taustaan on riittävän suuri 
 • asioiden korostamiseen ja erotteluun ei käytetä värejä, koska kaikki eivät erota värejä samalla tavalla  
 • kuville on annettu tekstivastine/vaihtoehtoinen kuvaus tekstinkäsittelyohjelmassa ja verkkosivuilla (tekstivastine on lause joka kertoo, mitä kuvassa on, jos sen tarkoitus on muu kuin koristeellinen) 
 • tiedostot on nimetty selkeästi ja loogisesti 
 • suorita tiedostolle lopuksi Helppokäyttöisyyden tarkastus (Word) 
 • PDF-tiedostojen tulee olla tallennettu ISO 19005-1 -yhteensopiva (PDF/A) -muodossaTämä tehdään tallennusvaiheessa.  

Powerpoint-esitelmät / esitettävä ja jaettavat 

 • tekstit ovat selkeää ja hyvin kirjoitettua kieltä  
 • yhdellä dialla max. 7 riviä tekstiä 
 • riittävä kirjasinkoko, minimi 32 erityisesti esitettävissä dioissa 
 • riviväli enemmän kuin 1 
 • tekstin värin kontrasti taustaan on riittävän suuri 
 • tekstin osiot on eroteltu otsikkotyyleillä ja luetteloiksi 
 • kuville on annettu tekstivastine / vaihtoehtoinen kuvaus 
 • asioiden korostamiseen ja erotteluun ei käytetä värejä, koska kaikki eivät erota värejä samalla tavalla  
 • PDF-tiedostojen tulee olla tallennettu ISO 19005-1 -yhteensopiva (PDF/A) -muodossaTämä tehdään tallennusvaiheessa. 
 • jos jaat sähköisesti esitelmän, jossa on paljon kuvia, tee esim. pienennetty PDF jotta tiedoston koko ei kasva liian suureksi 

Videot ja äänitallenteet

 • videot tulee tekstittää, mikäli niitä käytetään yli 14 vuorokautta, esim. YouTubessa tekstitystyökalulla  
 • äänitallenteet kuten podcastit ovat saatavissa myös tekstinä 

Lataa tästä talteen Kansalaisfoorumin laatima ohjepaketti saavutettavien tiedostojen tekemiseen: Saavutettavat tiedostot 2023.pdf.

Tutustu myös Saavutettavuusvaatimukset.fi -verkkosivun tukimateriaaleihin.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä