Perustietoa Kansalaisfoorumista

Kansalaisfoorumin iloiset työntekijät

Tervetuloa Kansalaisfoorumiin

Tervetuloa kouluttajaksi Kansalaisfoorumin toteuttamaan koulutukseen!

Toivomme, että tämä opas lisää, selkiyttää ja syventää yhteistä kumppanuuttamme sekä tukee kestävien, vastuullisten ja turvallisten koulutusten toteuttamista.

Oppaan lisäksi Kansalaisfoorumin koulutushenkilöstö ohjaa ja auttaa sinua mielellään kaikissa opetukseen ja sen järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Koulutusta, kulttuuria, kansalaistoimintaa

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen sivistysliitto, joka ylläpitää opintokeskus -nimistä oppilaitosta. Liiton ja opintokeskuksen toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Kansalaisfoorumi saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionosuutta koulutus- ja opintotoiminnan järjestämiseen.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostamme omaehtoista oppimista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Koulutusta voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena sekä opintoryhmissä. Opintokeskuksia ylläpitävillä sivistysliitoilla on jäsenjärjestöjä, joille monet niiden palveluista suunnataan. Kansalaisfoorumin jäsenjärjestöt ovat erikoistuneet kulttuuri-, harrastus- ja kansalaistoimintaan. Suunnittelemme ja organisoimme koulutusta sekä itsenäisesti että yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja viiteryhmien kanssa. 

Innostava kasvun ja oppimisen tukija

Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi toimii oppimisen, kehittymisen ja kasvun tukijana ja innostajana niin yksilö- kuin yhteisötasollaKorostamme toiminnassamme oppijalähtöisyyttä ja osallistujakeskeisyyttä. Lähtökohtana ovat oppijoiden ja toimijoiden tarpeet ja niihin vastaaminen laadukkaalla koulutuksella, materiaalituotannolla, innostavilla oppimisympäristöillä ja kehittämistyöllä. 

Kansalaisfoorumin pedagogiikka perustuu yhteisössä tapahtuvaan vertaisoppimiseen. Järjestöllisessä sivistystyössä korostamme yhdessä ja tekemällä oppimista. Itseään kasvattava ihminen nähdään toimivana subjektina, joka oppii ja sivistyy oman aktiivisuuden ja toiminnallisuuden kautta. Oppimistilanteissa haluamme luoda opiskelijoille ja oppiville ryhmille mahdollisuuksia itsekasvatukseen, toivon heräämiseen, rohkeaan asioihin vaikuttamiseen ja yhteisen tiedon ja tietoisuuden rakentamiseen.

Toimintamme lähtökohtana on jatkuvan kehittämisen periaate. Otamme jäsenjärjestöjen ja asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä saadun palautteen (mm. omien kurssien sähköisellä palautelomakkeella) huomioon kehittämistyössä. Tämän lisäksi pyrimme hahmottamaan potentiaalisia tulevaisuuksia ja tarttumaan heikkoihin signaaleihin.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä