Turvallisuus

Yleistä koulutustilaisuuksien turvallisuudesta

Koulutuksen turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen, missä vahinkoja ja häiriöitä estetään ennalta.

TURVALLISEMPI TILA

Turvallisempi tila liittyy ennen muuta henkiseen turvallisuuteen. Siitä huolehtiminen on tärkeää yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. Ota käyttöön Turvallisemman tilan säännöt. Ne koskevat kaikkia Kansalaisfoorumin koulutuksia.

Vinkkejä kouluttajalle turvallisemman tilan luomiseen

 • Huomioi osallistujat esimerkiksi toivottamalla heidät tervetulleiksi sekä pitämällä huolta siitä, että kaikki kokevat olevansa osa porukkaa (huomioidaan ryhmäjaoissa ja muissa pedagogisissa ratkaisuissa). 
 • Anna ryhmälle tietoa turvallisemman tilan säännöistä Kansalaisfoorumin esittelyn yhteydessä tai koulutuksen alussa. 
 • Tutustu Kansalaisfoorumin kouluttajan oppaan turvallisuutta luoviin osioihin (mm. saavutettavuus, yhdenvertaisuus, kestävyys).
 • Tarjoa mahdollisuuksia liikkua ja asettua eri tavoin koulutuksissa. 
 • Pohdi etukäteen, miten voit tarvittaessa muuttaa suunnitelmia, jos osallistujat eivät toimi oletusten mukaan. Jousta ideoimissasi oppimistavoissa ja -tavoitteissa. 
 • Verkkokoulutuksissa ohjeista osallistujia siitä, missä tilanteissa on suositeltavaa pitää kameraa päällä/pois päältä. 
 • Anna riittävästi etukäteistietoa ja -infoa siitä, mistä koulutuksessa on kyse. 
 • Rauhoitu haasteen edessä 
 • Haastavassa tilanteessa huomioi esille tullut näkökulma ja muistuta turvallisemman tilan säännöistä.
 • Kansalaisfoorumin työntekijät auttavat kouluttajia digitaidoissa ja yleisimmissä ongelmatilanteissa. Kouluttajat varmistavat, että heillä on materiaalia, jota voi käyttää myös ilman sähköä ja pitävät materiaalin tallessa eri muodoissa (puhelin, muistitikku yms.).
 • Pyydä palautetta


FYYSINEN TURVALLISUUS 

Paikallinen turvallisuussuunnitelma kattaa rikosturvallisuuden lisäksi mm. paloturvallisuuden, tapaturmat ja onnettomuudet. Näin saat muodostettua kokonaiskuvan toiminnasta turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi koulutustilaisuudessa.

Kansalaisfoorumi suosittelee, että kaikiin sen tukemiin tai järjestämiin koulutuksiin laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka täydentää kussakin paikassa lakisääteisenä olevaa pelastussuunnitelmaa. Sekä pelastus- että turvallisuussuunnitelma tulisi olla kurssitilassa helposti nähtävissä. Huolehdithan yhdessä vastaavan koulutussuunnittelijan kanssa, että se löytyy tilasta.

Turvallisuussuunnitelma Kansalaisfoorumin omissa tiloissa järjestettäviin koulutuksiin löytyy täältä.

Lue myös Toimintaohje uhkaavia tilanteita varten.

TOIMINTAMALLI SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄEPÄILYISSÄ

Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan syrjintään, häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun saatuaan siitä tiedon. Syrjintä- ja häirintäepäilyjä voi ilmetä Kansalaisfoorumin työntekijöiden ja kouluttajan välillä, kouluttajan ja koulutusten osallistujien välillä tai osallistujien kesken. 

Toimi näin, jos kouluttajana koet joutuneesi syrjinnän tai häirinnän kohteeksi:

 • Kerro kokemuksestasi syrjinnästä/häirinnästä koulutusassistentille Kansalaisfoorumissa.
 • Täytä epäasiallisen kohtelun raportointilomake ja toimita se koulutusassistentille sähköpostitse osoitteeseen koulutus@kansalaisfoorumi.fi. epaasiallisen_kohtelun_raportointi_kouluttajille_ja_opiskelijoille.pdf
 • Kansalaisfoorumin koulutusassistentti vie raportin työsuojelutoimikunnalle: syrjintä-/häirintäepäilyt sekä muut epäasiallisen kohtelun epäilyt käsitellään työsuojeluvaltuutetun, -päällikön ja luottamusmiehen toimesta. Mikäli syrjintä-/häirintäraja on ylittynyt, asia käsitellään asianosaisten ja työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Käsittely sekä sovittu eteneminen ja ratkaisu dokumentoidaan aina syrjintä-/häirintäraporttiin.


Kriisitilanteissa (esim. henkilövahinko) ota yhteyttä mahdollisimman pian:

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n pääsihteeri Anneliina Wevelsiep p. 050 590 0180

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä