Työsopimus ja palkanmaksu

Kädenpuristus

Tuntiopettajana Kansalaisfoorumissa

Kansalaisfoorumin opintokeskuksen tuntiopettajien työsuhteesta sovitaan kirjallisella sopimuksella. Palkanmaksussa noudatetaan yksityisen opetusalan vapaan sivistystyön oppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkataulukkoa.

Tuntiopettajan työsuhteeseen liittyviä huomioitavia asioita ovat:

1. Työsuhteen alkaminen ja päättyminen  

Tuntiopettajan työsuhde alkaa kunkin koulutuksen alkaessa ja päättyy ko. koulutuksen päättyessä.  
  

2. Työsuhteen raukeaminen

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, tai se joudutaan poikkeustilanteesta johtuen perumaan, sopimus raukeaa kahta viikkoa (tai muuta sovittua ajanjaksoa) ennen koulutuksen toteutumisajankohtaa. Vastaava suunnittelija tiedottaa peruuttamispäätöksen tehtyään asiasta tuntiopettajalle. Koulutuksen ilmoittautumisaikaa voidaan myös jatkaa tai sopia uusi toteutusaika tai toteutusmuoto, aina tuntiopettajan suostumuksella ja yhdessä hänen kanssaan yksityiskohdista sopien.

3. Kouluttajan sairastuminen tms. este

Mikäli tuntiopettaja ei voi äkillisen sairauden tms. force majeure -syyn vuoksi hoitaa sovittua työtehtävää, hän neuvottelee vastaavan koulutussuunnittelijan kanssa toisesta kurssiajankohdasta.  
 
Kansalaisfoorumin tuntiopettajan sairausajan palkka määräytyy yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja työsopimuslain mukaan. Velvoitetta sairausajan palkanmaksuun ei synny silloin, kun työsuhde ei ole sairauden vuoksi ehtinyt alkaa. Yhdenjaksoisessa työsuhteessa olevalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan palkka tes:n 4 luvun 1§:n mukaan. Työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos tuntiopettaja on ollut opintokeskuksen palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa.

4. Palkka-aineiston toimittaminen ja palkanmaksu

Tuntiopettaja toimittaa verokortin Kansalaisfoorumiin viimeistään palkka-aineiston liitteenä. Ellei verokorttia ole toimitettu ajoissa, peritään palkansaajalta veroviranomaisten ohjeiden mukainen 60 %:n ennakonpidätys.  

Tuntiopettaja toimittaa Kansalaisfoorumille koulutuksen jälkeen skannattuna sähköpostin liitetiedostoina tai postitse: 

  • koulutuksen tarkan ohjelman ja sisällön (jos ei ole toimitettu aikaisemmin)
  • kouluttajan palkka- ja matkalaskulomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna  
  • verokortin (kerran vuodessa toimitettu riittää, ellei ole muutoksia)  
  • ennakkoon sovittujen maksettujen ja laskuun eriteltyjen kuluerien tositteet
Tuntiopettaja saa tarvittavat lomakkeet vastaavalta koulutussuunnittelijalta, mutta ne löytyvät myös Kansalaisfoorumin verkkosivuilta.

Kansalaisfoorumin palkat maksetaan kunkin kuukauden 7. päivänä. Maksut ehtivät tilille, kun palkkioaineisto on toimitettu koulutuksesta vastaavan suunnittelijan tai muun toteuttajan käsittelyyn viimeistään ko. kuukauden 2. päivänä (edellyttäen, että tarkennuksia/täydennyksiä ei ole tarvinnut odottaa).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä