Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kansalaisfoorumissa

Kansalaisfoorumissa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Koko henkilöstö, myös tuntiopettajat ja kouluttajat, on yhdessä vastuussa siitä, että toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Lisätietoa lainsäädännöstä, syrjinnän ja häirinnän määritelmistä sekä toimintakulttuurin kehittämisestä löytyy Kansalaisfoorumin Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo koulutuksissa -materiaalista.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu koulutuksen eri vaiheissa 

Kaikki koulutukseen osallistuvat kokevat, että heitä on kohdeltu tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti koulutuksen eri vaiheissa. 
Koulutusmateriaalit ja koulutuksessa käytettävät menetelmät ovat monipuolisia ja ottavat huomioon osallistujien ja heidän oppimisensa moninaisuuden. Arvioinnissa ja palautteenannossa otetaan huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oppimisilmapiiri 

Kouluttajat toimivat itse tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisilmapiirin synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ohjaavat osallistujia myös toimimaan sitä edistävällä tavalla. Kansalaisfoorumin t
untiopettajat saavat tarvittaessa koulutusta yhdenvertaisuusasioista.

Samapalkkaisuus: sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä
 
Kansalaisfoorumi käyttää omien koulutusten kouluttajien palkkauksen lähtökohtana yksityisen opetusalan työehtosopimuksen palkkaluokkia. Neuvotteluissa huomioidaan erityisasiantuntijuus ja –osaaminen, jolloin palkka voi olla työehtosopimuksen luokkia korkeampi. Sama logiikka koskee koulutuspalvelujen ostopalvelusopimuksia.

TOIMINTAMALLI SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄEPÄILYISSÄ 

Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan syrjintään, häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun saatuaan siitä tiedon. Syrjintä- ja häirintäepäilyjä voi ilmetä Kansalaisfoorumin työntekijöiden ja kouluttajan välillä, kouluttajan ja koulutusten osallistujien välillä tai osallistujien kesken. Lue lisää syrjinnän ja häirinnän määrittelystä (linkki).

Toimi näin, jos kouluttajana koet joutuneesi syrjinnän tai häirinnän kohteeksi:

  • Kerro kokemuksestasi syrjinnästä/häirinnästä koulutusassistentille Kansalaisfoorumissa.
  • Täytä epäasiallisen kohtelun raportointilomake ja toimita se koulutusassistentille sähköpostitse osoitteeseen koulutus@kansalaisfoorumi.fi. epaasiallisen_kohtelun_raportointi_kouluttajille_ja_opiskelijoille.pdf
  • Kansalaisfoorumin koulutusassistentti vie raportin työsuojelutoimikunnalle: syrjintä-/häirintäepäilyt sekä muut epäasiallisen kohtelun epäilyt käsitellään työsuojeluvaltuutetun, -päällikön ja luottamusmiehen toimesta. Mikäli syrjintä-/häirintäraja on ylittynyt, asia käsitellään asianosaisten ja työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Käsittely sekä sovittu eteneminen ja ratkaisu dokumentoidaan aina syrjintä-/häirintäraporttiin.

Toimintaohje opiskelijalle, joka kokee joutuneensa syrjinnän tai häirinnän kohteeksi:

  • Kerro kokemuksestasi syrjinnästä/häirinnästä koulutusassistentille Kansalaisfoorumissa.
  • Täytä epäasiallisen kohtelun raportointilomake ja toimita se koulutusassistentille sähköpostitse osoitteeseen koulutus@kansalaisfoorumi.fi epaasiallisen_kohtelun_raportointi_kouluttajille_ja_opiskelijoille.pdf
  • Kansalaisfoorumin koulutusassistentti vie raportin työsuojelutoimikunnalle: syrjintä-/häirintäepäilyt sekä muut epäasiallisen kohtelun epäilyt käsitellään työsuojeluvaltuutetun, -päällikön ja luottamusmiehen toimesta. Mikäli syrjintä-/häirintäraja on ylittynyt, asia käsitellään asianosaisten ja työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Käsittely sekä sovittu eteneminen ja ratkaisu dokumentoidaan aina syrjintä-/häirintäraporttiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä