Toimenkuvat

Vastuualuejako Vox Aurean kuoroperheessä

  Tukiyhdistys Hallitus Kuoronjohtajat
Yhdistystoiminta -valitsee hallituksen
-osallistuu vuosikokouksiin ja
myöntää vastuuvapauden
-tekee ehdotuksia
-vuosikokoukset
-kokoukset
-päätösten tekeminen
-pöytäkirjat
-tilinpäätökset
-toimintakertomukset ja -suunnitelmat
-rahoitussuunnitelmat
-vanhempien aktivoiminen yhdistyksen toimintaan
-perheitten tiedottaminen tukiyhdistystoiminnasta (esim. kausikirjeet, päätöksistä tiedottaminen, toimintaan tutustuttaminen kunkin kauden alussa)
-uusien hallitusjäsenten saattaminen mukaan toimintaan ja toimijuuden tukeminen
-Hallituksen ryhmäyttäminen
-osallistuvat tarvittaessa kokouksiin
-esittelevät kuorojen osalta tulevan toiminnan suunnitelmat
-pitävät hallitusta ajan tasalla kuorojen toiminnasta
Kuoron viikkotoiminta -kuorolaisten säännöllinen osallistuminen harjoituksiin
-kuljettaminen
-eväät
-tapahtumakalenterin seuraaminen
  -Harjoitusten suunnitteleminen
-Musiikillisten kokonaisuuksien suunnitteleminen
-Ohjelmiston etsiminen
-Sovitustyö
-Ryhmän rakentamisen suunnitteleminen
-Viestintä kuorolaisten ja vanhempien kanssa
-Tiedotus viikon tapahtumista
-Kuoroharjoitusten vetäminen
-Tilojen varaaminen
-Tarvittavien instrumenttien järjestäminen
-Nuottien hankkiminen ja kopiointi sekä lajittelu ja varastointi
-pedagoginen kehittämistyö ja OPS
Konsertit -Kuljettaminen
-Eväät
-Kuorolaisten motivointi
-Pukuhuolto
-Huoltajana toimiminen
-Oikean kokoiset esiintymisvaatteet kaikille
-Huoltajien järjestäminen konsertteihin
-Yhteiskyydit tarvittaessa
-Allergialistat
-Kuorolaislistat
-Esittelytekstit ja -valokuvat kuorosta
-Mainostus
-Konserttien sopiminen järjestävien tahojen kanssa
-Kokoukset konserttitilaajien kanssa ja tapahtumien suunnitteleminen yhteistyössä
-Lavakartat
-Äänentoiston suunnitteleminen, jos tarvetta
-Logistiikan suunnitteleminen
-Ohjelmiston etsiminen, valitseminen, sovittaminen ja koreografioitten suunnitteleminen
-Sähköpostiviestintä
-Ryhmän rakentaminen
-Konsertin johtaminen
-(Käsiohjelman laatiminen)
Matkat -Kuorolaisten matkadokumenteista ja varusteista huolehtiminen
-Ilmoitukset kouluille
-Matkahuoltajuus?
-Matkanjohtajuus?
-Kuorolaisten kannustaminen konserteissa
-Tuliaiset isäntäperheisiin ja yhteydenpito
-Talkoisiin osallistuminen ja varainkeruu
-Kuorolaislistat
-Allergialistat
-Matkatyöryhmästä päättäminen (tässä yhteydessä käytännön tehtävät siirtyvät matkatyöryhmälle, mutta vastuu säilyy hallituksella - seurattava on)
-Matkasta päättäminen
-Matkan yksityiskohdista päättäminen
-Kyselyitten laatiminen
-Matkatyöryhmän toiminnan "tarkastaminen"
-Esittelytekstit ja -valokuvat kuorosta
-Esiintymisasujen organisointi
-Matkavaatetuksen hankkiminen ja siitä päättäminen
-Budjetti, avustushakemukset ja raportointi yhdessä matkatyöryhmän kanssa, mutta vastuu on hallituksella
-Tiedottaminen vanhemmille
-Mediatiedotus
-Lentolipuista jne. huolehtiminen
-Viestintä matkakohteeseen
-Ilmoittautumisdokumentit ja deadlinesta huolehtiminen
-Ruokailuitten suunnitteleminen
-Varainkeruu
-Mahdollisten matkakohteitten kartoittaminen
-yhteistyösuhteitten ylläpitäminen ja luominen
-Ohjelmiston suunnitteleminen
-Matkaryhmien suunnitteleminen/ryhmäytys
-Viestintä isännöivän kuoronjohtajan kanssa ja matkan tavoitteitten yhteissuunnittelu
-Yhteistyö matkaryhmän kanssa
Levytykset ja musiikkivideot   -sopimusasiat
-rahoitus
-kuorolaislistat
-kyyditykset
-yhteistyö levy-yhtiön kanssa
-äänittäjän, tuottajan ja kuvaajan etsiminen
-taiteellinen suunnittelutyö
-harjoituttaminen
-taiteellinen ja pedagoginen ohjaaminen
-yhteistyö graafikon ja taittajan kanssa
-tekstien laatiminen
-tilojen selvittäminen yhteistyössä hallituksen kanssa
-tarvittavat lisämuusikot ja -henkilöt
-teostilaukset
-nuotit, instrumentit...
Yhteistyöverkostot     -kansainväliset ja kansalliset verkostot (sähköpostiviestintä, some, muistamiset, zoom-kokoukset, koferenssit, festivaalit, tuomaristotehtävät, lausuntojen antaminen, workshopien pitäminen, koulutuspäivät, esitelmät, todistukset, suositukset, asiantuntijatehtävät, ulkomaisten vierailijoitten isännöinti...)
Rahoitus      
Kuoroleirit      
Kuorovierailuiden isännöiminen      

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä