Arviointi

Arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan suoriutumista ja taitojen kehittymistä arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikeskustelu:
Arviointikeskustelu on vähintään 30 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Pyritään siihen, että oppilaalla on keskustelussa aktiivinen rooli. Arviointikeskusteluja käydään kaupungin tasolla jatkossa vuosiluokilla 1-9 viikoilla 46–6. Vesangassa ja Kuohulla lukuvuoden 16-17 arviointikeskustelut käydään viikoilla 4-6. Ennan arviointikeskustelua koteihin lähetetään arviointikeskusteluun liittyvä itsearviointiloma. Jokaisella luokalla arviointikeskustelussa on oma painopistealue. Oppilas on aktiivinen toimija ja tavoitteet asetetaan ja arvioidaan yhdessä opettajan kanssa. Yhdessä keskustellaan, mitä ja miten opiskellaan, millaisia tavoitteita oppilailla on ja mitä pitäisi vielä oppia.

Taitotasokuvaus ja arviointityökalu:
Arvioinnin tukena on kuusiportainen taitotasokuvaus, osaamisen ja osaamisen portaat, eri oppiaineista ja käyttäytymisestä. Taitotasoportaikkoja on tällä hetkellä kaksi; luokille 1-2 ja 3-6. Taitotasojen arviointia ja kirjaamista varten Jyväskylässä on kehitetty Wilman kautta toimiva työkalu. Työkalu on ollut koekäytössä muutamissa kouluissa syyslukukauden aikana. Kaupungin linjauksen mukaisesti arviointityökalun avulla arvioidaan hiihtolomaan mennessä vähintään kaksi ainetta, joista toinen on taito- ja taideaine ja toinen perinteisempi lukuaine.