Opetussuunnitelmat

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on antaa yhteinen perusta paikallisille suunnitelmille. Perusteasiakirja ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Perusteasiakirja sisältää viittauksia varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön sekä ohjeita paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen ja kehittämiseen. 

Kunnan, kuntayhtymän tai muun palvelun tuottajan tulee valmistella ja ottaa käyttöön näiden perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2017

Jyväskylän esiopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän esiopetussuunnitelma noudattaa rakenteeltaan valtakunnallisen esiopetussuunnitelman perusteita. Perusteteksti avautuu pohjaksi luvuittain. Perustetekstin jälkeen on luettavissa Jyväskylän paikalliset esiopetussuunnitelmaratkaisut, mikäli sellaisia on tehty kyseiseen asiaan liittyen. Esiopetuksen hyviä käytäntöjä on kirjattu joihinkin lukuihin ja jatkossa näitä on tarkoitus kirjata lisää. Esiopetussuunnitelma on päivittyvä ja täydentyvä. Viimeisin päivitys on tehty keväällä 2017.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops

Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelma

Kaikissa Suomen kouluissa on otettu 1.8.2016 käyttöön uusi opetussuunnitelma. 
The new national core curricula is now available also in English.

Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Jyväskylässä uusi opetussuunnitelma näkyy 1-6-luokkalaisten arjessa mm. uusina oppiaineina ja kaikkien vuosiluokkien osalta monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Tuntijaon ja oppiaineiden uudistus vuosiluokilla 7-9 otetaan käyttöön vaiheittain seuraavan kolmen vuoden aikana.

Uusi opetussuunnitelma 1-6 vuosiluokkien sekä 1-9 vuosiluokkia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta löytyy Peda.netista.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä