Arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana kriteeri
Erinomainen
(10)
Oppilas
 • käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan
 • on rehellinen
 • auttaa mielellään ja oma-alotteisesti
 • luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-alotteisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
Kiitettävä
(9)
Oppilas
 • tulee toimeen muiden kanssa
 • on rehellinen
 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön
 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
Hyvä
(8)
Oppilas
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • on yleensä rehellinen
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja
Tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • on usein vaikeuksissa muiden kanssa
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
Kohtalainen
(6)
Oppilas
 • on toistuvasti vaikeuksissa toisten kanssa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • häiritsee työrauhaa usein
 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin
Välttävä
(5)
Oppilas
 • ei tule toimeen muiden kanssa
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin
 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • estää muiden työskentelyn
 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä