Kasvun kansio

Mikä on kasvun kansio?

Kasvun kansio on oppilaan itsensä hallinnoima oppimishistoria, joka koostuu tavoitteista, oppimiseen liittyvästä viestinnästä, oppimisverkostoista, oppijan tuotoksista sekä oppimisen arvioinnista. Kasvun kansion luominen ja käyttäminen tapahtuvat sähköisesti verkossa.

Kasvun kansio tukee opiskelijan omaa tavoitteenasettelua ja kannustaa miettimään mitä jo osaan, mitä haluan oppia, miksi ja miten.

Kasvun kansio tekee näkyväksi oppimisprosessiin liittyviä ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosesseja sekä oppijalle itselleen että opettajalle. Oppijan tuotoksia ja oppimista verrataan tavoitteisiin ja oppijan aiempaan osaamiseen. Opituista taidoista ja tiedoista muodostuu aikaisempaa selkeämpi jatkumo ja kokonaiskuva, myös pidemmällä aikavälillä. Oppilas voi koota ja julkaista kasvun kansion avulla myös erilaisia portfolioita.

Oppija voi käyttää kasvun kansiota myös muihin kuin kouluasioihin, esimerkiksi omiin harrastuksiin liittyvien sivustojen ja yhteisöjen luomiseen. Kasvun kansio mahdollistaa informaalin ja formaalin oppimisen yhdistämisen.

Teknisesti kasvun kansio on oppijan oma sähköinen ”oppimisalusta” (vertaa PLE), jossa voi olla ennalta sovittuja tehtäviä ja rakenteita esimerkiksi laaja-alaiseen osaamisen ja eri oppiaineiden opiskeluun. Kasvun kansion sisältöjä kuitenkin käytetään, täydennetään ja järjestellään uudelleen oppijan omien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan.

Kasvun kansio on oppijan tuotosten, projektien ja esimerkiksi tutkittujen ilmiöiden ”kotipaikka”. Kasvun kansio ei kuitenkaan rakennu yksittäisen palvelun ”sisälle”, vaan sen avulla jäsennetään eri palveluissa tehtyjä oppimistehtäviä yhdeksi helpommin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.

Kasvun kansion pedagogiset tavoitteet:

  • Oppilaan omien oppimistavoitteiden laatiminen
  • Oppimishistorian tallentuminen
  • Oman kehittymisen tunnistaminen ja itsearvioinnin toteuttaminen
  • Omien oppimisverkostojen luominen ja niissä työskentely, yhteisöllisyyden toteutuminen
  • Oppilaan osallisuuden lisääminen
  • Oppiainerajat ylittävän laaja-alaisen osaamisen toteuttaminen ja tunnistaminen
  • Koulun ulkopuolella opitun (informaali opiminen) tunnistaminen ja hyödyntäminen koulussa
  • Yksilöllisen ohjauksen ja vertaistuen toteuttaminen
  • Oppilaitos- ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön toteuttaminen
Kasvun kansion tekninen toteuttaminen niin, että oppimisprosessin omistajuus on oppilaalla itsellään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä