Arviointi lukuvuoden aikana

Jyväskylän perusopetuksen koulussa toteutettavat arviointikäytännöt

Perusopetuslaki ja -asetus sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin eikä toisiin oppilaisiin. Oppiminen ja sen edistymisen arviointi kiinnittyvät ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

Oppilas on aktiivinen toimija tavoitteiden asettamisessa ja arvioimisessa yhdessä opettajan kanssa: keskustellaan mitä ja miten opiskellaan, millaisia tavoitteita oppilailla oin ja mitä pitäisi vielä oppia. Tavoitteena on myös oppilaiden itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittäminen sekä palautteen antaminen ja saaminen. Huoltajan osallisuus on tärkeää.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään kuudennen vuosiluokan sekä päättöarvioinnin kriteerit kaikkia opettajia ja kouluja velvoittaviksi normeiksi. Kriteeriperusteisessa arvioinnissa henkilön suoritusta arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin suoritus vastaa ennalta määriteltyjä kriteereitä.

Jyväskylässä on laadittu kriteeriperusteisen arvioinnin tueksi kuusiportainen sekä laadullinen että määrällinen taitotasokuvaus eri oppiaineista vuosiluokkakokonaisuuksille 1-2, 3-6 sekä 7-9. Asteikossa taso neljä on johdettu suoraan opetussuunnitelman kuudennen luokan ja päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta.

Arvioinnin sähköisinä välineinä toimivat Wilman arviointityökalu, joka toimii sekä opettajan että oppilaan arvioinnin tukena.
Pedanetin kasvun kansio on oppilaan itsensä hallinnoima, oma oppimishistoria. Kasvun kansiossa voidaan arvioida esimerkiksi yksittäisiä oppimistehtäviä, oppimisprosessia ja oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista.

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu käydään viikoilla 46 – 6 (joulukuu- helmikuun puoliväli) vuosiluokilla 1-9. Arviointikeskustelustelussa läsnä ovat oppilas, opettaja (1.-6. lk luokanopettaja, 7.-8. lk luokanohjaaja tai muu opettaja) ja huoltaja. Oppilaan tulee olla keskeisessä roolissa oman oppimisensa arvioijana suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikeskusteluiden pohjana käytetään Jyväskylän arviointikeskusteluohjeistusta.

Koulussamme arviointi l. osaamiskeskustelut käydään viikoilla 46-6 luokkan oman opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

Keskustelun tavoitteet ja teemat
1.-6. lk laaja-alainen osaaminen, hyvinvointikysely SDQ (lv 2016-17 3.lk, lv 2017-18 alkaen 3. ja 6.lk)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä