Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnissa vertaiset antavat palautetta osana oppimisprosessia

  • Tavoitteena on tukea yksittäisen oppilaan sitoutumista yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja työskentelyyn sekä kantamaan vastuuta sekä omasta että muiden oppimisesta, työskentelystä ja työn loppuunsaattamisesta.
  • Vertaisarviointia pitää systemaattisesti harjoitella: palautteen antamisen tapoja ja tyyliä sekä palautteen vastaaottamiseen suhtautumista ja siihen reagointia.
  • On tärkeää myös pohtia, miksi on järkevää osata arvioida omaa ja toisten toimintaa tai työskentelyä.
  • Vertaisarvoija on kriittinenYstävä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä