Joustavat opetusjärjestelyt 5-8 -vuotiaille

JOUSTAVAT OPETUSJÄRJESTELYT 5-8 –VUOTIAILLE

Puistokadun Päiväkotikoulu tarjoaa joustavat opetusjärjestelyt 5-8-vuotiaille lapsille. Näiden opetusjärjestelyjen tavoitteena on tarjota lapselle ehyt ja joustava oppimisen polku, joka sisältää toiminnallisuutta, leikkiä, lapsen parempaa huomioimista yksilönä ja vertaisoppimista. Toiminta yhteisissä tiloissa, yhteisen henkilöstön kanssa vahvistaa perheiden ja opetushenkilöstön yhteistä kasvatuskumppanuutta. Opetuksessa painottuu laaja-alainen oppiminen. Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä muuallakin kuin luokkahuoneessa on tärkeää. Joustava opetusjärjestely on uuden opetussuunnitelman mukaista monimuotoista opetusta.

Joustavaa opetusta on yksi päivä viikossa torstaisin klo 9-12. Joustavassa opetuksessa esiopetusikäiset sekä ensimmäisen- ja toisen luokan oppilaat opiskelevat yhteisissä ryhmissä. Oppijaryhmät pysyvät koko vuoden samoina, ryhmiä ohjaavat ohjaajaparit vaihtuvat kahden viikon välein.

Joustavan opetuksen lähtökohtana on hyvinvointioppiminen, luonto ja ympäristö. Lapsi oppii uutta tutkien, toimien ja ihmetellen liikunnassa, kuvataiteessa, musiikissa ja kädentaidoissa. Yhteisen teeman alle kietoutuva opintojakso kestää kahdeksan viikkoa päättyen yhteiseen jakson koontipäivään, jolloin pysähdytään yhdessä tarkastelemaan opittua ja iloitsemaan siitä. Opetus sisältää runsaasti toiminnallista opetusta, leikkiä ja liikkumista.

Joustavien opetusjärjestelyjen päivänä unohdetaan perinteinen koulupäivän rytmi 45 min. oppitunteineen ja 15 min. välitunteineen vaan ohjaajapari toimiin ryhmän kanssa koko joustavien opetusjärjestelyjen päivän. Koulun tiloja ja ympäristöä hyödynnetään tehokkaasti ja tietotekniikkaa pyritään hyödynnetään opetustilanteissa.

Puistokadun päiväkotikoulussa toimii talon oman Jälkkäri, joka tarjoaa ohjattua ja laadukasta toimintaa 1.-2. luokkalaisille koulupäivän jälkeen. Jälkkäriin ilmoittautuneilla eppu- ja toppuluokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamutunnille klo 8-9 yhdessä eskareiden kanssa, mikäli koulu alkaa vasta klo 9 ja yksin olo aamulla tuottaa pulmia. Aamutunnilla on myös mahdollisuus ostaa aamupala (puuro, maito, leipä) talon ruokala Puutarhasta 1,50€ hintaan.

5-8-vuotiaiden joustavat opetusjärjestelyt toteutetaan syys-marraskuussa sekä tammi-huhtikuussa. Toiminta talon päiväkotiryhmissä ja koululuokissa jatkuu tavalliseen tapaan muiden ikäryhmien osalta.