Rehtoreille

Rehtoreiden pedagogiset tyhy-kahvit

Sisältö

19.9 Tervetuloa uudet ja vanhat esimiehet! Hotelli Alba klo 13.30-15.30
31.10
21.11

Ajankohta
torstai-iltapäivisin, edellä mainittuina aikoina kerran kuukaudessa, klo 13.30-15.30
Paikka
19.9 paikkana Hotelli Alba
muiden osalta ilmoitetaan myöhemmin, kalenterikutsu päivittyy lähempänä
Kohderyhmä ja koko
Rehtorit ja virka-apulaisrehtorit
Kouluttaja
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikön kehittämistiimi ja kutsuttavat kouluttajat
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen
Ilmoittautuminen
kalenterikutsun hyväksyminen n viikkoa aiemmin, erityisruokavalion ilmoittaminen eija.rajalainen(at)jkl.fi
Lisätietoja koulutuksesta
suunnittelija Eija Rajalainen, p. 014-2661985, eija.rajalainen(at)jkl.fi

Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen - kesäintensiivitoteutus / maksuton koulutus tarjolla kesällä 2019

Tervehdys Koulutusjohtamisen instituutista!

Mikäli olet varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen tai vapaan sivistystyön rehtori, opettaja, opinto-ohjaaja tai vastaava, kannattaa jatkaa lukemista.

 

Tarjolla maksutonta koulutusta monikulttuurisuuteen liittyen, sopiva laskeutuminen kesälomaan kesäintensiivin merkeissä:

 

Lähijaksot: ma 17.6. – to 20.6. Korpilahdella, Alkio-opistolla (4 pvää) sekä pe 30. ja la 31.8. Jyväskylässä (2 pvää).

Majoitus (sisältää aamiaisen) ja ruokailut Korpilahdella:

2 hh 42 €/hlö tai

1 hh 57 €/vrk/hlö,

lounas 7 €/kerta, kahvit 4 €/kerta.

Osallistuja kustantaa lähijaksojen ruokailut, matkat ja majoitukset. Muuten koulutus on maksutonta OPH:n täydennyskoulutusta.

 

 

 

Ilmoittautuminen on käynnissä. Tervetuloa mukaan!

Vastuullista johtamista - yhdessä!

https://surefire.fi/web/vastuullista-johtamista-yhdessa/
(Linkistä löydät lisää tietoa ja ohjeet ilmoittautumiseen, muutama paikka on vielä jäljellä)

Suomen Rehtorit ry järjestää koulutuksen Vastuullista johtamista – yhdessä.

Johtajana teet vastuullista työtä vastaten oppilaitoksen koko toiminnasta. Tätä työtä ei kuitenkaan tarvitse eikä pidä tehdä yksin. Tätä työtä tehdään johtotyöparin yhteistyönä kaikki kouluyhteisön jäsenet yhteistyöhön osallistaen. Johtotyöparin toiminta toimii mallina yhteisen kehittämisen kulttuurille ja voimaannuttaa esimiehiä omassa työssään.
Valmennus tähtää johtamisosaamisen systemaattiseen kehittämiseen niin henkilökohtaisella kuin työyhteisön tasolla. Hanke ohjaa osallistujia moderniin oppilaitosjohtamiseen ja syvälliseen kehittämisen sekä pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi kouluissa. Valmennuksen aikana työstettävä oppilaitoksen kehittämistehtävä antaa osallistujille mallin oppilaitoksen systeemisen kehittämisen kehästä.
Työskentely toteutetaan yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmin fasilitoivalla ja valmentavalla otteella.

Vastuullista johtamista – yhdessä -hankkeen tavoitteena on valmentaa oppilaitosten johtotyöpareja pitkäjänteiseen johtamis- ja kehittämistyöhön. Hanke vahvistaa osallistujien henkilökohtaista johtamisosaamista. Yhteistoiminnallisen ja fasilitoivan toimintamallin avulla löydetään uusia ratkaisuja aitoihin arjen haasteisiin. Johtotyöparin työtä tukevat oppilaitosten johto- ja kehittämisryhmät sekä koulujen henkilökunnat jatkavat koulutuksessa käynnistyviä kehittämisprosesseja kouluilla. Hanke valmentaa uran eri vaiheessa olevia esimiehiä myös yhä vaativampiin esimiestehtäviin. Valmennukset perustuvat ajantasaiseen johtamisen tieto- ja tutkimusperustaan. Koulutuksessa hyödynnetään paikallisia koulutuksen kehittämissuunnitelmia ja luodaan rakenteita oppilaitosta laajempaan alueelliseen ja
seudulliseen yhteistyöhön.

Valmennukseen haetaan oppilaitosten johtotyöpareja, mikä on myös osallistumisen edellytys. Hanke toteutetaan fasilitoivalla ja osallistujia voimaannuttavalla työotteella ” Sano vähemmän, kysy enemmän”. Valmennuksen teoreettinen viitekehys perustuu yhteistoiminnalliseen kehittämisen, systeemisen muutoksen ja kehittämisen muodostaman kokonaisuuden periaatteisiin (tietoisuus, eteneminen, koherenssi). Valmennuskokonaisuus rakentuu välitehtävistä ja lähijaksoista. Valmennuksen aikana laaditaan johtotyöparin yhteinen oppimissuunnitelma ja oppilaitoksen kehittämissuunnitelma. Työskentelyn vaiheita ohjataan monipuolisesti ja tuotoksia dokumentoidaan monipuolisin tavoin.

Koulutus järjestetään neljällä paikkakunnalla (Oulu, Kuopio, Tampere ja Helsinki). Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja loppuu syksyllä 2020. Se koostuu kolmesta jaksosta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse ruokailu-, matka- ja majoituskustannuksista.